VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Có hại cho sức khỏe (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1291754)

florida80 11-07-2019 23:00

Có hại cho sức khỏe
 
1 Attachment(s)
Hai anh chàng nói chuyện với nhau:

- Này, nghe nói hôn rất có hại cho sức khỏe, có đúng không nhỉ?

- Đúng đấy! Hồi nọ, tớ hôn một cô đă có chồng, thế là phải nằm viện mất những 5 tháng...!
https://i.imgur.com/Qf1yqZd.png

anhhaila 11-07-2019 23:25

Có thấm ǵ đâu , ông bạn của ông cố nội tớ hồi xưa làm ở trong cung đ́nh lở hôn một cung nữ mà ổng được vua ban thưởng cho trở thành thái giám th́ sao ,cái đấy mới có hại cho thể xác lẫn tinh thần đấy chứ .


All times are GMT. The time now is 18:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03437 seconds with 8 queries