VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Đặt câu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1291755)

florida80 11-07-2019 23:05

Đặt câu
 
1 Attachment(s)
Trong một lớp học thầy giáo nói:

Thầy có các số 0 1 2 3 4 5 6 7 các em hăy thêm vào các từ cho thành một câu có ư nghĩa. Sau vài giây suy nghĩ một học sinh giơ tay nói :

Thưa thầy em có ư kiến này" 7 ngày 6 đêm 5 sao tầng 4 pḥng 3 2 người 1 giường 0 quần 0 áo"...


https://i.imgur.com/pefwRWY.jpg

Thầy:(choáng)

Và cũng sau vài giây lại có một học sinh khác giơ tay nói: Thưa thầy em cũng xin có ư kiến "7 ngày 6 lần 5 giờ 4 phút ngă 3 2 đứa 1 chai 0 say 0 về"

Thầy:(lên tăng xông ngất xỉu)

anhhaila 11-07-2019 23:19

Chà tụi nhóc ngày nay giỏi toán , nhanh trí thiệt , chứ ngày xưa như tụi ḿnh 7 đứa 6 trai 5 đứa bóng 4 đứa mất cha 3 đứa mất mẹ 2 đứa lấy nhau 1 đứa con ra đời 0 biết ai là cha mẹ .Vậy đủ khổ không Ms.FL80 ????

florida80 11-07-2019 23:25

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 3772952)
Chà tụi nhóc ngày nay giỏi toán , nhanh trí thiệt , chứ ngày xưa như tụi ḿnh 7 đứa 6 trai 5 đứa bóng 4 đứa mất cha 3 đứa mất mẹ 2 đứa lấy nhau 1 đứa con ra đời 0 biết ai là cha mẹ .Vậy đủ khổ không Ms.FL80 ????

Cam on anh da ung ho hai`


All times are GMT. The time now is 03:18.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04273 seconds with 8 queries