VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   George Kent: Ngoài Biden, Trump cũng muốn Ukraine điều tra Hillary Clinton (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1291799)

cha12 ba 11-08-2019 02:07

George Kent: Ngoài Biden, Trump cũng muốn Ukraine điều tra Hillary Clinton
 
1 Attachment(s)
11/07/19

(Daily News) – Trước khi chuẩn bị giao viện trợ quân sự cho Ukraine, Tổng thống Trump rơ ràng không muốn ǵ hơn ngoài việc Tổng thống quốc gia phương tây thông báo điều tra Hillary Clinton bên cạnh điều tra bố con cựu Phó Tổng thống Joe Biden, theo lời khai của viên chức Ngoại giao George Kent.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1573178829
Alex Wong Photo
Phó Phụ tá Ngoại trưởng, phụ trách vấn đề Âu châu, George Kent đưa ra tiết lộ bùng nổ trong phiên điều trần kín vào ngày 15 tháng 10. Ông khai, Trump sử dụng nên của bà Clinton để nói về cuộc điều tra mà ông muốn Tổng thống Volodymyr Zelensky tiến hành, để chứng minh lư thuyết âm mưu vô căn cứ của cánh tả rằng, những kẻ chống Trump ở Ukraine đă can thiệp vào bầu cử 2016 nhằm có lợi cho bà Hillary.

“Tổng thống Hoa Kỳ không mong muốn ǵ khác hơn là Tổng thống Zelensky đến trước microphone thông báo điều tra Biden và Clinton,” biên bản lời khai của ông Kent ghi.

Lời khai của ông Kent đánh dấu lần đầu tiên tên bà Clinton được nhắc đến trong điều tra luận tội, và cho thấy, Trump muốn cuộc điều tra bầu cử 2016 nhắm vào cựu Ngoại trưởng.

Hương Giang (Theo Daily News)

thangbomvietnam 11-08-2019 08:45

Nếu Trump yêu cầu Ukraine điều tra cụu TT Obama th́ hy vọng loại bỏ đuợc Obama care cái gai mà Trump truớc và sau khi nhậm chức TT đều muốn bỏ mà bỏ ko đuợc...

wonderful 11-08-2019 10:05

Những người đă từng bầu cho bà Clinton nay vẫn c̣n hận lắm (nhớ nha phân nửa tổng số cử tri đi bầu)...nay tonton tui mà c̣n lôi ra nửa th́ chắc ăn thêm đ̣n nha tonton...


All times are GMT. The time now is 22:25.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03448 seconds with 8 queries