VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Danh tnh 39 nạn nhn trong vụ xe container được Việt Nam, Anh cng bố (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1291894)

vuitoichat 11-08-2019 15:50

Danh tnh 39 nạn nhn trong vụ xe container được Việt Nam, Anh cng bố
 
1 Attachment(s)
Trn trang web của Cảnh st Essex được c̣p nḥt chiều 8/11, c đoạn giải thch về Ủy ban Xc nḥn Danh tnh trong vụ ny: "Mục tiu của Ủy ban Xc nḥn Danh tnh l xt xem lịu c đủ chứng cứ để xc nḥn danh tnh của ṃt người, v gồm ṃt loạt cc quy trnh bao gồm, nhưng khng chỉ hạn chế ở, dấu vn tay, DNA, cc giấy tờ y khoa v nha khoa v cc nḥn dạng r ṛt như hnh xăm hay sẹo, m sau khi Bộ Cng an Việt Nam v cảnh st hạt Essex, Anh, cng bố danh tnh 39 nạn nhn thiệt mạng trong xe container đng lạnh. Danh sch cc nạn nhn như sau:
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1573228173
Nhiều người địa phương đặt hoa tưởng niệm 39 nạn nhn Việt Nam ở Essex, Anh

1. Đinh Đnh Bnh; qu qun: Hải Phng

2. V Nhn Du; qu qun: H Tĩnh

3. Cao Tiến Dũng; qu qun: Nghệ An

4. Nguyễn Tiến Dũng; qu qun: Quảng Bnh

5. L Văn H; qu qun: Nghệ An

6. Nguyễn Ngọc H; qu qun: Quảng Bnh

7. Nguyễn Văn Hiệp; qu qun: Nghệ An

8. Trần Ngọc Hiếu; qu qun: Hải Dương

9. Hong Văn Hợi; qu qun: Nghệ An

10. Nguyễn B Vũ Hng; qu qun: Thừa Thin - Huế

11. Trần Mạnh Hng; qu qun: H Tĩnh

12. Nguyễn Huy Hng; qu qun: H Tĩnh

13. Nguyễn Văn Hng; qu qun: Nghệ An

14. V Văn Linh; qu qun: H Tĩnh

15. Trần Hải Lộc; qu qun: Nghệ An

16. Nguyễn Đnh Lượng; qu qun: H Tĩnh

17. Phạm Thị Tr My; qu qun: H Tĩnh

18. V Ngọc Nam; qu qun: Nghệ An

19. Trần Thị Ngọc; qu qun: Nghệ An

20. Nguyễn Văn Nhn; qu qun: H Tĩnh

21. Bi Thị Nhung; qu qun: Nghệ An

22. Trần Thị Mai Nhung; qu qun: Nghệ An

23. Phạm Thị Ngọc Oanh; qu qun: Nghệ An

24. Nguyễn Huy Phong; qu qun: H Tĩnh

25. Nguyễn Minh Quang; qu qun: Nghệ An

26. Đinh Đnh Thi Quyền; qu qun: Hải Phng

27. Nguyễn Trọng Thi; qu qun: Nghệ An

28. Bi Phan Thắng; qu qun: H Tĩnh

29. Phan Thị Thanh; qu qun: Hải Phng

30. Cao Huy Thnh; qu qun: Nghệ An

31. L Ngọc Thnh; qu qun: Nghệ An

32. Trần Thị Thơ; qu qun: Nghệ An

33. Trần Khnh Thọ; qu qun: H Tĩnh

34. Hong Văn Tiếp; qu qun: Nghệ An

35. Nguyễn Đnh Tứ; qu qun: Nghệ An

36. Nguyễn Thọ Tun; qu qun: Nghệ An

37. Dương Minh Tuấn; qu qun: Quảng Bnh

38. Đặng Hữu Tuyn; qu qun: Nghệ An

39. Nguyễn Thị Vn; qu qun: Nghệ An.

Sẽ tiếp tục cập nhật về sự việc đau buồn ny.

duyle 11-08-2019 16:00

dn Nghệ An con chu của Boc đi tm đường cứu đng:nana::nana::nana:

Hochomeo 11-08-2019 16:01

Cng qu hương của thằng ch hồ ấu dm, sao vậy hồ, my giải phng dn tộc sao mọi người qu my cũng tm đường thot khỏi VN vậy hả lũ khỉ trường sơn??


All times are GMT. The time now is 01:33.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03690 seconds with 8 queries