VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Bốn trường hợp thường bị trục xuất khi đă nhập cảnh Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1298123)

cha12 ba 12-03-2019 00:03

Bốn trường hợp thường bị trục xuất khi đă nhập cảnh Hoa Kỳ
 
1 Attachment(s)
12/02/19

Trục xuất tiếng Anh là “Removal,” và theo Điều Luật 237 th́ “Removal Under Deportation Grounds” được áp dụng để trục xuất những người nào đă nhập cảnh Hoa Kỳ.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1575331368
Loại trục xuất này có bốn trường hợp xảy ra thường xuyên.

Trường hợp thứ nhất là ở Hoa Kỳ bất hợp pháp.

Trường hợp thứ nh́ là khai gian với Sở Di Trú để hưởng quyền lợi di trú.

Trường hợp thứ ba là không làm đúng điều kiện mà người đó đă cam kết với Sở Di Trú.

Trường hợp thứ tư là những người không phải công dân Hoa Kỳ bị kết án phạm h́nh luật.

-Trường Hợp Thứ Nhất: Ở Hoa Kỳ bất hợp pháp, trường hợp này xảy ra rất nhiều. Theo luật di trú, ở Hoa Kỳ bất hợp pháp có rất nhiều trường hợp. Điển h́nh trong trường hợp du lịch, có người ở Hoa Kỳ quá thời hạn Sở Di Trú cho phép, hoặc người đó đi làm hay đi học trong khi giấy chiếu khán của người đó ở Hoa Kỳ là du lịch, và v́ vậy tự động người đó trở thành lưu trú tại Hoa Kỳ bất hợp pháp. Điển h́nh khác là trong trường hợp du học, có người chỉ đi học được một hoặc hai mùa sau đó bỏ học, hoặc đi làm mà không có giấy phép do Sở Di Trú cấp.

-Trường Hợp Thứ Hai: Khai gian với Sở Di Trú, hoặc ṭa đại sứ, hoặc ṭa lănh sự Hoa Kỳ, để được hưởng quyền lợi về di trú. Điển h́nh trong trường hợp diện Public Interest Parole (thường được gọi là diện PIP). Những người con là công dân Hoa Kỳ bảo lănh cho cha mẹ, khi cha mẹ được đi Hoa Kỳ, những người con c̣n ở lại trên 21 tuổi được đi theo cha mẹ nếu chưa có gia đ́nh.

Theo luật di trú, không có gia đ́nh tức là không có vợ hoặc có chồng. Có những người khai với Sở Di Trú là họ không có vợ hoặc có chồng, sự thật người đó đă có gia đ́nh nhưng giấu để được đi Mỹ theo cha mẹ. Mười năm sau khi vào Mỹ, được thẻ xanh, người đó lại bảo lănh cho chồng hoặc cho vợ c̣n ở lại Việt Nam. Đương đơn dùng giấy hôn thú đă có trước khi qua Mỹ để nộp cho Sở Di Trú, v́ họ nghĩ rằng chuyện đó đă quá lâu, và hồ sơ đó chính phủ Mỹ không c̣n lưu giữ lại.

Sau khi Sở Di Trú chấp thuận hồ sơ bảo lănh và gửi hồ sơ cho lănh sự phỏng vấn. Lănh sự phát giác là người bảo lănh đă có hôn thú trước khi nhập cảnh Hoa Kỳ, ṭa lănh sự sẽ chuyển những hồ sơ đó về Sở Di Trú để giải quyết. Khi nhận được những hồ sơ đó, Sở Di Trú bắt đầu tiến hành thủ tục trục xuất người đă làm đơn bảo lănh cho vợ hoặc chồng ở Việt Nam.

-Trường Hợp Thứ Ba: Không làm đúng điều kiện đă cam kết với Sở Di Trú. Trường hợp này tôi thấy xảy ra rất nhiều trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Công dân Hoa Kỳ về Việt Nam để lập gia đ́nh với một người ở Việt Nam, và sau đó làm đơn bảo lănh người ấy qua Hoa Kỳ.

Theo luật di trú Hoa Kỳ, khi một công dân Hoa Kỳ bảo lănh cho chồng hoặc vợ để được sang Mỹ, người được bảo lănh phải chấp thuận điều kiện là chỉ có thẻ xanh tạm, có hiệu lực 2 năm thôi, khoảng 2 năm sau khi vào Hoa Kỳ, người công dân Hoa Kỳ cùng với người được bảo lănh phải làm đơn để xin thẻ xanh vĩnh viễn.

Sở Di Trú chỉ cấp thẻ xanh nếu hai người vẫn c̣n hôn thú và vẫn c̣n chung sống với nhau như vợ chồng. Nếu khoảng 2 năm sau khi vào Hoa Kỳ, mà người được bảo lănh không được người bảo lănh làm đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn, th́ có thể sẽ bị trục xuất, ngoại trừ điều kiện đó được miễn.

-Trường Hợp Thứ Tư: Trường hợp của những người nào không phải là công dân Hoa Kỳ và đă bị kết án phạm h́nh luật. Tôi đă thấy nhiều trường hợp, có những người bị cáo về h́nh luật, đă chấp nhận plea bargain (điều đ́nh) với District Attorney, hoặc nhận tội, dù người đó có tội hay không, v́ họ nghĩ rằng, ở tù vài tháng sau đó thêm vài năm tù treo là xong, họ muốn chấm dứt sự đối đầu với pháp luật, để bắt đầu lại cuộc đời. Nhưng thật ra chính v́ những sự nhận tội cho xong đó, hoặc chấp nhận điều đ́nh đó, lại có thể làm cho họ bị trục xuất.

Một phần trong Điều Luật 237 nói rằng, khi người thường trú nhân phạm tội Moral Turpitude (tạm dịch là Có Tính Cách Suy Đồi Đạo Đức) trong ṿng 5 năm được sự thường trú và tội đó có thể bị án tù 1 năm trở lên th́ sẽ bị trục xuất. Quư vị nên chú ư rằng “có thể bị án tù” 1 năm trở lên chứ không phải là “bị án tù” 1 năm trở lên. Nghĩa là dù rằng đương sự bị án 6 tháng nhưng tội đương sự phạm phải có thể bị phạt 1 năm tù trở lên, đương sự cũng sẽ bị trục xuất.

Một phần khác trong Điều Luật 237 nói rằng, nếu đương sự bị phạm hai tội có tính cách suy đồi đạo đức th́ đương sự có thể bị trục xuất. Theo điều luật này, nếu đương sự phạm hai tội ăn cắp vặt sẽ bị trục xuất.

Một phần trong Điều Luật 237 nói rằng, nếu đương sự bị phạm tội được coi là aggravated felony th́ sẽ bị trục xuất. Những tội được coi là aggravated felony là: 1) Murder (giết người), 2) rape (hăm hiếp), 3) ăn cướp và bị án trên một năm, 4) buôn lậu ma túy, 5) buôn lậu vũ khí, 6) những tội hành hung và bị án tù trên một năm, 7) những tội giả mạo chữ kư hoặc giấy tờ và bị án tù trên một năm, 8) những tội gian lận và sự thiệt tḥi cho nạn nhân trên $10,000.

Những tội nêu trên chỉ là một phần của những tội có thể bị trục xuất và sự tŕnh bày trên không bao gồm tất cả tội mà đương sự có thể bị trục xuất. Đương sự nên tham khảo với một luật sư thực thụ về luật di trú để biết rơ thêm.

Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


All times are GMT. The time now is 19:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.17921 seconds with 8 queries