VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   “Ông Đ...o Thích Nữa!” (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1316468)

cha12 ba 02-14-2020 02:58

“Ông Đ...o Thích Nữa!”
 
1 Attachment(s)
02/13/20

{Thành Thật Xin Lỗi Nếu Làm Bẩn Tai Các Bạn)
Tác giả Công Dân Mỹ
DVC online
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1581649098

Cách đây 6, 7 năm (2006) tôi đă từ bỏ quốc tịch Việt Nam (dĩ nhiên là Việt Nam cộng sản chứ không phải Việt Nam Cộng Hoà) T́m măi mới biết Đơn Xin Thôi Quốc Tịch Viêt Nam ở Vietnam consulate (lúc đó ở San Francisco, Los Angeles, Washington DC nhưng bây giờ muốn có đơn này th́ phải vào website của Bộ Nội Vụ)

Tôi gọi điện thoại vào Vietnam consulate ở San Francisco nhiều lần nhưng không ai trả lời. Lần sau cùng, bực quá nên nhắn vào máy :

Các anh là những thằng vừa hèn vừa vô trách nhiệm.
Mấy tiếng sau một cô nhân viên hồi đáp,

Xin lỗi v́ máy fax cuả chúng tôi bị hỏng từ … mấy tháng nay!
Sau đó cô fax mẫu đơn cho tôi Đại khái đơn “Kính gửi Chủ Tịch nước CHXHCNVN” chi tiết không khác ǵ mấy so với bản tự khai lư lịch ba đời trong trại cải tạo, “Họ và tên, bí danh, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên cha, tên mẹ, năm ra khỏi Việt Nam, v.v..”

Nhưng điều khoản làm mất th́ giờ nhất là: LƯ DO XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM.

Lần thứ nhất, tôi ghi, “V́ không thấy cần thiết nữa.”

Đơn đă bị bác với lư do, “Câu trả lời không rơ ràng.”

Lần thứ hai, tôi ghi, “Tôi và cả gia đ́nh đều mang quốc tịch Mỹ, nên không muốn mang quốc tịch cuả một nước cộng sản, có thể ảnh hưởng tới tương lai con cháu.”

Câu trả lời, “Không chấp nhận v́ lư do mang tính thách thức.”

Các bạn cũng nên biết là mỗi lần nộp đơn như vậy, phải trả 40 dollars tiền thị thực chữ kư cho Lănh Sự Quán và tốn rất nhiều th́ giờ thư từ qua lại.

Kiên nhẫn nộp đơn lần thứ ba sau khi tốn 120 dollars, và lần này, ở khoản “Lư do xin thôi quốc tịch Việt Nam” gửi chủ tịch nước CHXHCNVN, tôi đă ghi rất rơ ràng:

“ÔNG ĐÉO THÍCH NỮA!”

Công dân Mỹ

Thành thật xin lỗi nếu làm … bẩn tai các bạn. Thật may mắn, lư do này lại được “chấp thuận” và chủ tịch nước đă kư tên, đóng dấu đàng hoàng giấy chứng nhận tôi không c̣n quốc tịch Việt Nam. Thật đúng tác phong cuả việt cộng, “nhẹ không ưa chỉ ưa nặng” nên đă biến tôi thành một người lỗ măng nhất thế giới khi viết thư cho chủ tịch một nước!

Năm 2010 tôi về Việt Nam, vừa đưa passport th́ anh chàng công an nói ngay:

Này, tuy anh không c̣n quốc tịch Việt Nam, nhưng nếu có việc ǵ, chúng tôi sẽ xử anh như một người Việt Nam đấy nhéhttp://dcvonline.net/2020/02/01/ong-...ich-nu%cc%83a/

botbeo 02-14-2020 05:04

Nộp 1 lần tốn $40 đă thấy rănh, 2 lần quá rănh đến lần thứ 3 pó chân ...

ChickenGook 02-14-2020 12:13

Sao có những thằng ngu như thằng động vật trên đây mà hay khoe khoang, khoác loác thế nhỉ?


All times are GMT. The time now is 01:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03868 seconds with 8 queries