VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Society | Tin Xă Hội (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   9.000 người lao động mất việc làm do Covid-19 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1316511)

Cupcake01 02-14-2020 04:48

9.000 người lao động mất việc làm do Covid-19
 
1 Attachment(s)
Có khoảng 9.000 người lao động Việt Nam bị ảnh hưởng, mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp hoặc tạm dừng hoạt động trong bối cảnh dịch virus Covid-19.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1581655709
Đă có khoảng 9.000 người lao động mất việc làm v́ dịch Covid-19. Ảnh minh họa.

Theo đó, báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH dựa trên con số tổng hợp từ 30/63 tỉnh thành, tính đến ngày 12/2.

Cụ thể, trong tổng số trên 180.000 doanh nghiệp tại các địa phương đă có 322 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 553 doanh nghiệp giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, trong tổng số trên 5.000 hợp tác xă báo cáo, đă có 25 hợp tác xă tạm dừng hoạt động, 5 hợp tác xă giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất, kinh doanh.

Về số người lao động bị ảnh hưởng, báo cáo nhanh của 22/63 tỉnh thành cho thấy, có gần 9.000 người lao động bị ảnh hưởng mất việc làm. Trong đó, có trên 3.200 lao động trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản; trên 2.200 lao động thuộc lĩnh vực cung cấp nước, hoạt động quản lư và xử lư rác thải, nước thải; trên 1.100 người làm trong lĩnh vực vận tải, kho băi; khoảng 1.000 lao động mất việc thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Dù vậy, Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, t́nh h́nh lao động đi làm lại sau tết rất khả quan, các doanh nghiệp vẫn duy tŕ sản xuất ổn định. Trên toàn quốc, tỷ lệ lao động trở lại làm việc đạt 97%, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn số lao động trở lại làm việc đạt gần như 100%.

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 05:44.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03682 seconds with 8 queries