VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   History | Lịch Sử (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Cuộc sống ở Si Gn năm 1972 qua hng loạt bức hnh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1316562)

PinaColada 02-14-2020 07:22

Cuộc sống ở Si Gn năm 1972 qua hng loạt bức hnh
 
8 Attachment(s)
T m cuộc sống ở Si Gn năm 1972 qua loạt ảnh hiếm c kh tm. Đ l cuộc sống v cng sinh động về đời sống ở Si Gn năm 1972. Bộ ảnh ny do phng vin ảnh người Php Raymond Depardon thực hiện.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1581664810

Em b tại qun giải kht binh dn chật kn khch, Si Gn năm 1972.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1581664810

Trn vỉa h pha trước thương x TAX, pha xa l Ta đ chnh (nay l UBND TP HCM).

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1581664810

Ch b bn bo ở vườn hoa pha trước Ta đ chnh.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1581664810

Một gc vỉa h trung tm Si Gn nhn từ trn cao.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1581664810

Nữ sinh o di trn đường phố Si Gn.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1581664810

Hai nữ sinh o di trn phố.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1581664810

Cụ ng che trn đại lộ Nguyễn Huệ, gần thương x Passage Eden.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1581664810

Một cụ ng ngồi nghỉ trn ghế đ vỉa h.

VietBF@ sưu tầm.

koorlie 02-14-2020 08:17

Quote:

T m cuộc sống ở Si Gn năm 1972 qua loạt ảnh hiếm c kh tm. Đ l cuộc sống v cng sinh động về đời sống ở Si Gn năm 1972.
Thật l tin sốc đng kinh ngạc.

Nếu t m cuộc sống Si Gn vo năm no, sẽ được cho xem loạt ảnh cuộc sống Si Gn vo năm đ.

Nhớ đừng c xem lộn loạt ảnh của năm khc!


All times are GMT. The time now is 11:33.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03879 seconds with 8 queries