VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Chân Lý: Nhỏ Và Lớn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1348511)

florida80 05-22-2020 17:59

Chân Lý: Nhỏ Và Lớn
 
1 Attachment(s)
1. Khi c̣n nhỏ, ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi lớn lên, ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ.


2. Khi c̣n nhỏ, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi rất lớn.


3. Khi c̣n nhỏ, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính ḿnh.
4. Khi c̣n nhỏ, ta thường nghĩ rằng kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái.

https://i.imgur.com/sqLHeZP.png


5. Khi c̣n nhỏ, ta thường nghĩ rằng nếu ta thắng phải có hơn người thua. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng đến nơi là mọi người cùng thắng.
6. Khi c̣n nhỏ, ta thường muốn sống thật lâu. Nhưng khi lớn lên, ta muốn sống sao cho có ư nghĩa với cuộc đời .
7. Khi c̣n nhỏ, ta thường muốn người khác chấp nhận ḿnh. Nhưng khi lớn lên, ta nhận ra rằng chỉ cần ḿnh chấp nhận ḿnh là đủ.
8. Khi c̣n nhỏ, ta mong muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi lớn lên, ta mong muốn thay đổi chỉ bản thân ḿnh mà thôi.
9. Khi c̣n nhỏ, ta thường nghĩ rằng khi trưởng thành, ta sẽ không c̣n bị tổn thương. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng, trưởng thành là biết điều chỉnh tiếng khóc về chế độ im lặng.
10. Và khi c̣n nhỏ, ta thường nghĩ rằng có tiền sẽ có t́nh yêu, có vật chất người ta sẽ quư,….Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng KHI LƯƠNG THIỆN BẠN SẼ CÓ MỌI TRÁI TIM.

Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 16:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03778 seconds with 8 queries