VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   CDC Hoa Kỳ cấp 3,9 triệu đôla để chống Covid-19 tại Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1348530)

florida80 05-22-2020 18:39

CDC Hoa Kỳ cấp 3,9 triệu đôla để chống Covid-19 tại Việt Nam
 
1 Attachment(s)
Hôm 21/5, Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Hoa Kỳ đă cam kết một khoản tiền ban đầu là 3,9 triệu đôla cho các hoạt động về Covid-19 của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam để hỗ trợ công tác pḥng ngừa, chuẩn bị và ứng phó, bao gồm cả một số hoạt động trong khu vực.

Trong thông cáo gửi cho VOA Tiếng Việt hôm 21/5/2020, Đại sứ quán Hoa Kỳ viết: “Những nguồn lực ban đầu này đang được sử dụng cho công tác xét nghiệm, điều tra thực địa, giám sát, phân tích dữ liệu và kiểm soát nhiễm khuẩn”.
https://i.imgur.com/fkqyWP4.jpg
Hôm 21/5/2020, Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Hoa Kỳ đă cam kết một khoản tiền ban đầu là 3,9 triệu đôla cho các hoạt động về Covid-19 của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Cùng với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, CDC Hoa Kỳ đă đào tạo cho 15 bệnh viện và đă hỗ trợ đào tạo cho 63 tỉnh trong việc giám sát, báo cáo và thu thập mẫu COVID-19, và đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng các hướng dẫn kiểm soát và pḥng ngừa lây nhiễm quốc gia đối với COVID-19.

Vào đầu tháng 5/2020, Hoa Kỳ cam kết viện trợ tổng cộng gần 9,5 triệu đôla cho Việt Nam như một phần trong ngân khoản hàng trăm triệu đôla của Washington khắp toàn cầu nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19.

Tổng cộng gần 9,5 triệu đôla viện trợ ứng phó COVID-19 được Mỹ cam kết cấp cho Việt Nam, trong đó có 5 triệu đô la trong Quỹ Hỗ trợ Kinh tế mà sẽ góp phần “khắc phục những tác động tài chính của đại dịch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ”, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

stenlam 05-23-2020 04:59

My No ngap dau lam nhu la giau


All times are GMT. The time now is 08:36.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03578 seconds with 8 queries