VietBF
Page 1 of 2 1 2

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Một người gốc Việt bị đnh v kỳ thị v get the f--- out of here! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1348554)

cha12 ba 05-22-2020 22:13

Một người gốc Việt bị đnh v kỳ thị v get the f--- out of here!
 
1 Attachment(s)
05/22/20

I dont scare easily, but COVID-19 virus of hate has me terrified: Reporters notebook

https://abcnews.go.com/US/asian-amer...ry?id=70810109
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1590185389
abcnews - "F--- YOU, CHINA" illuminates the night sky. The beacon of hate comes from a hand-painted sign, trimmed with white lights, on a homeowner's front lawn.

The jaw of a 38-year-old Vietnamese American man is fractured on both sides and his left collar bone is broken -- physical reminders of the assailant who he said yelled, "Coronavirus, get the f--- out of here!"

...

Một người đn ng Mỹ gốc Việt 38 tuổi bị đnh gy cả hai bn xương hm trn mặt v xương cổ bn tri, km theo lời ht cảnh co của kẻ tấn cng:

"Con China Virus, hy ct về về xứ sở của my!"

Muốn biết thm chi tiết, hy theo di chương trnh Nightline trong 3 ngy lin tục bắt đầu từ tối nay 22/23/24 vo hồi 12 giờ sng giờ miền Đng hay 9 giờ tối giờ miền Ty trn đi truyền hnh ABC.

Đy l một phần của chương trnh tổng hợp mang tn:
"Đại Dịch - Một quốc gia bị chia rẽ" (Pandemic A Nation Divided). Do ai chủ trương v gy ra th tự tm hiểu đi nh cc b Mt Trắng M Trump.

Đi truyền hnh ABC News đưa tin đặc biệt về sự kỳ thị chủng tộc, mu da, cũng như những chnh lệch về kinh tế x hội ngy một trầm trọng hơn trong bối cảnh hiện tại giữa đại dịch Covid-19. Đy mới chỉ l bắt đầu ...

Giao Thanh Phạm

wonderful 05-22-2020 22:28

Nghe những chuyện kỳ thị nầy ở Phila thấy nản qu...tội nghiệp đm vng.

Ho Chu Tiem 05-22-2020 22:49

vi cho đm cuồng Trump da vng trong VietBF cũng bị đục như vậy

cha12 ba 05-22-2020 22:51

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3930444)
vi cho đm cuồng Trump da vng trong VietBF cũng bị đục như vậy

:thankyou::handshake:
Người Việt kỳ thị nhau bằng lời ni, bọn n xi nắm đấm bất kễ anh l ai c phải mọi hay khng!

wonderful 05-22-2020 22:58

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3930446)
:thankyou::handshake:
Người Việt kỳ thị nhau bằng lời ni, bọn n xi nắm đấm bất kễ anh l ai c phải mọi hay khng!

bc ni vậy mới rỏ rng..mt vng với nhau th kỳ thị bằng vỏ mồm..cn tụi mọi trắng th bằng nắm đắm...coi bộ đau nha.

llcccc 05-23-2020 03:04

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3930444)
vi cho đm cuồng Trump da vng trong VietBF cũng bị đục như vậy

dng họ my chết hết sao my cn sống vậy thằng ch

Ho Chu Tiem 05-23-2020 03:16

Quote:

Originally Posted by llcccc (Post 3930651)
dng họ my chết hết sao my cn sống vậy thằng ch

tim lysol chưa ?

nhớ uống thuốc sốt rt nhe

nangsom 05-23-2020 04:08

Đất nước cng ngy cng cng đo su sự phn biệt.

Rồi đy sẽ đi đến đu nữa?

cha12 ba 05-23-2020 04:19

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3930682)
Đất nước cng ngy cng cng đo su sự phn biệt.

Rồi đy sẽ đi đến đu nữa?

:hafppy::hafppy::thankyou::handshake:
quan trong l c mở mắt hay khng bạn ns:handshake:

nangsom 05-23-2020 04:25

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3930694)
:hafppy::hafppy::thankyou::handshake:
quan trong l c mở mắt hay khng bạn ns:handshake:

Mắt đ mở, mọi chuyện đ thấy.

Đầu c cn u tối, khng muốn suy nghĩ.


All times are GMT. The time now is 14:55.
Page 1 of 2 1 2

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04501 seconds with 8 queries