VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Giám đốc FBI chỉ thị thẩm tra nội bộ cuộc điều tra Michael Flynn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1348640)

cha12 ba 05-23-2020 01:10

Giám đốc FBI chỉ thị thẩm tra nội bộ cuộc điều tra Michael Flynn
 
1 Attachment(s)
05/22/20

(CNN) – Giám đốc FBI Christopher Wray vào hôm thứ Sáu thông báo đă chỉ thị thẩm tra nội bộ về cuộc điều tra Michael Flynn.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1590196195

Bị Tổng thống chỉ trích hồi đầu tháng, Wray gởi ra thông báo cho hay, ông chỉ thị cho Ban Thanh tra Cơ quan Điều tra Liên bang thực hiện đánh giá (after-action review) cuộc điều tra Flynn nhằm “đánh giá những sự thật liên quan đến vai tṛ của FBI trong cuộc điều tra này và xác định liệu có bất cứ nhân viên nào hiện nay đă tham gia vào hành vi sai trái,” và “đánh giá bất cứ chính sách, thủ tục hoặc kiểm soát của FBI trong cuộc điều tra Flynn để xác định xem cần phải thực hiện cải thiện nào hay không. ”

Cuộc điều tra nội bộ diễn ra sau khi Bộ Tư pháp băi bỏ các cáo buộc chống lại Flynn, người đă hai lần nhận tội trước toà hành vi khai man với FBI, v́ lư do kết quả thẩm tra nội bộ cho thấy cuộc điều tra không chính đáng.

Wray chưa tham gia vào FBI khi vụ điều tra Flynn bắt đầu, nhưng điều này không quan trọng lắm đối với giới chỉ trích – những người tin rằng, ông không làm đủ để tạo ra những thay đổi tại Cơ quan Điều tra Liên bang.

Hương Giang
(Theo CNN)

wonderful 05-23-2020 01:39

1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...9&d=1590197952


All times are GMT. The time now is 15:27.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02831 seconds with 8 queries