VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   V ci Ngn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1361059)

florida80 06-29-2020 23:04

V ci Ngn
 
1 Attachment(s)
V ci Ngn

Ci Ngn gốc gc Bến Tre

Leo dừa như khỉ n le ra ngoi

Chn đ bng mồm thổi ci

Chủ tịch quốc hội Đảng di đục xương

https://i.imgur.com/L6KtWap.jpg

Bầy đảng đại họa tai ương

Ăn tất tần tật khng chừa thứ chi

Đ. cần lau mp lm g !

Ăn như vũ bo vị chi ăn dyCi Ngn nổi tiếng Mỏ Cy

C Vồ ao Tập Miền Ty tự ho

Chui su luồn lch tro cao

Chờ ngy Qui M vượt ro l xongCi Ngn mụ cốt ln đồng

Quần l o lượt trơ ngao lo lồ

300 sườn xm Giang T

Để dnh liệm xc đảng Hồ ch minh

Giamaham 06-29-2020 23:24

Cha 12 ba đối đp đi.
Tui xin chịu thua.Băt chước anh Viết được một cu:
"Leo dừa như khỉ đit đỏ li le ra ngoi
C miếng đất xo bn hoi khng ai thm mua"

QQQ_Cake 06-29-2020 23:41

LOL. Thank you


All times are GMT. The time now is 00:29.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04247 seconds with 8 queries