VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Rợn người cảnh trăn khổng lồ nuốt trọn linh dương đầu ḅ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1361083)

PinaColada 06-30-2020 00:21

Rợn người cảnh trăn khổng lồ nuốt trọn linh dương đầu ḅ
 
4 Attachment(s)
Trăn khổng lồ nuốt trọn linh dương đầu ḅ là một hiện tượng hết sức hiếm gặp. Có thể thấy những con trăn nuốt những con mồi to lớn như nai, hươu, chó, khỉ…nhưng hiện tượng trên là cực khó gặp. Không biết bằng cách nào trăn đă tóm được linh dương đầu ḅ.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1593476169

Không biết bằng cách nào trăn đă tóm được linh dương đầu ḅ

Tại Khu bảo tồn động vật hoang dă ở Nam Phi, một con trăn đă bị bắt gặp đang thưởng thức bữa ăn của ḿnh là một con linh dương đầu ḅ. Con trăn này dài tới 5m và có kích thước rất to lớn so với đồng loại của ḿnh.

Không biết bằng cách nào nó có thể có được con mồi to lớn và nhanh nhẹn đến vậy. Rất có thể nó đă phục kích con mồi thành công hoặc may mắn có được bữa ăn này.

Và tất nhiên để thưởng thức con mồi to đến vậy cũng không đơn giản. Mất một thời gian khá dài và đầy vất vả, trăn lớn mới có thể nuốt trôi được con mồi. Việc nuốt trọn được linh dương đầu ḅ sẽ giúp trăn không phải đi kiếm ăn trong nhiều ngày sắp tới.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1593476169

Việc thưởng thức một con mồi to lớn như vậy không phải điều đơn giản
Có thể bạn quan tâm

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1593476169

Rất vất vả và tốn thời gian, trăn lớn mới có thể nuốt được con mồi

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1593476169

Tuy nhiên nó sẽ không phải đi kiếm ăn trong nhiều ngày sau đó.

VietBF@ sưu tầm.


All times are GMT. The time now is 05:32.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02737 seconds with 8 queries