VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Chm ảnh của cựu CHỦ HỘI X NGHĨA OBAMA với gương mặt BIDEN G GẬT THAM NHŨNG QUỐC TẾ L "RỰC RỠ NHẤ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1361093)

luyenchuong3000 06-30-2020 00:37

Chm ảnh của cựu CHỦ HỘI X NGHĨA OBAMA với gương mặt BIDEN G GẬT THAM NHŨNG QUỐC TẾ L "RỰC RỠ NHẤ
 
10 Attachment(s)
"GIẦY CỦA TAO CN GI TRỊ HƠN CI BN CỦA QUỐC GIA NY OK"
https://www.vietbf.com/forum/attachm...2&d=1593477438
Chm ảnh của cựu CHỦ HỘI X NGHĨA OBAMA với gương mặt BIDEN G GẬT THAM NHŨNG QUỐC TẾ L "RỰC RỠ NHẤT"CỦA HỘI X https://www.vietbf.com/forum/attachm...4&d=1593477438NGHĨA TRANH CHỨC TỔNG THỐNG ĐỂ ĐƯỢC LM CHỦ Chm ảnh của cựu CHỦ HỘI X NGHĨA OBAMA với gương mặt BIDEN G GẬT THAM NHŨNG QUỐC TẾ L "RỰC RỠ NHẤT"CỦA HỘI X NGHĨA TRANH CHỨC TỔNG THỐNG ĐỂ ĐƯỢC LM CHỦ HỘI.https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1593477438

luyenchuong3000 06-30-2020 00:54

https://scontent.ftpa1-1.fna.fbcdn.n...f2&oe=5F1ECEEF
https://scontent.ftpa1-1.fna.fbcdn.n...19&oe=5F20A3F4
https://scontent.ftpa1-2.fna.fbcdn.n...15&oe=5F1FC2F4
https://scontent.ftpa1-1.fna.fbcdn.n...8c&oe=5F1F8594
https://scontent-mia3-1.xx.fbcdn.net...3b&oe=5F1F6CED
Ti vẫn lo ngại cho sức khỏe của ng Joe Biden
Sức khỏe con người c hạn.
Nay ng đ 77 tuổi rồi trng rất gi.
Hơi bị lẫn rồi lm sao ng cn đủ sức khỏe cho 4 năm nứa khi đ ng l 81 tuổi. Lm tổng thống Mỹ l lm TT cho ton thế giới. p lực cng việc mỗi ngy đầy căng thẳng.
Sinh lo bnh tử. Con người ai cũng khng trnh khỏi. Ai cũng gi bệnh cũng chết m.
Ti khng hiểu người D,C họ đang tnh g?

<a class="_5pcq" href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2670925343228760&id=10000 9339626859" target=""><abbr data-utime="1593461833" title="Thứ Hai, 29 thng 6, 2020 lc 16:17" data-shorten="1" class="_5ptz timestamp livetimestamp" aria-label="4 giờ trước"></abbr>

rene(1)5899 06-30-2020 01:14

ai giỏi TH RA TRANH CỬ Ở Đ CH BAI ,PHỈ BNG ,,TOẠ GHP ẢNH MINH HOẠ ,ĐỂ LM MẤT UY TNH CON NGƯỜI ,CHẮNG KHAC ' NO BỊ MẤT NƯƠC ,,V C CI MM ĐI BỈ BNG CHẲNG C TI G ,QUA ĐY RI` KO CHỤI YN THN VẬY MẤY CỤ ,,,,H.O

whiskysaigon 06-30-2020 01:20

why trumpenzy's supporters so stupid like him (stable genus)democrat so different with socialist communist


All times are GMT. The time now is 06:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03995 seconds with 8 queries