VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   <<R L ĐỒ ĐIN- 👺MỘT THẰNG KHỦNG BỐ LẠI MUỐN TRUY N TỔNG THỐNG HOA KỲ ??THỬ HỎI DỰA VO ĐU ?? > (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1361099)

luyenchuong3000 06-30-2020 01:07

<<R L ĐỒ ĐIN- 👺MỘT THẰNG KHỦNG BỐ LẠI MUỐN TRUY N TỔNG THỐNG HOA KỲ ??THỬ HỎI DỰA VO ĐU ?? >
 
1 Attachment(s)
HM DOẠ???
<<r l="" ĐỒ="" Đin-="" mỘt="" thẰng="" khỦng="" bỐ="" lẠi="" muỐn="" truy="" n="" tỔng="" thỐng="" hoa="" kỲ="" ??thỬ="" hỎi="" dỰa="" vo="" Đu="" ??="">
</r><r l="" ĐỒ="" Đin-="" mỘt="" thẰng="" khỦng="" bỐ="" lẠi="" muỐn="" truy="" n="" tỔng="" thỐng="" hoa="" kỲ="" ??thỬ="" hỎi="" dỰa="" vo="" Đu="" ??=""> CHO D VẬY-BỌN KHỦNG BỐ TỤI BY CỨ THỬ XEM ! V CẢ THẾ GIỚI NY ĐIỀU BIẾT BỌN KHỦNG BỐ NY <<sẼ khng="" lm="" ĐƯỢc="" g="" gy="" hẠi="" -cho="" d="" mỘt="" cỌng="" lng="" cỦa="" tỔng="" thỐng="" trump="" -="">></sẼ></r>
<r l="" ĐỒ="" Đin-="" mỘt="" thẰng="" khỦng="" bỐ="" lẠi="" muỐn="" truy="" n="" tỔng="" thỐng="" hoa="" kỲ="" ??thỬ="" hỎi="" dỰa="" vo="" Đu="" ??=""><sẼ khng="" lm="" ĐƯỢc="" g="" gy="" hẠi="" -cho="" d="" mỘt="" cỌng="" lng="" cỦa="" tỔng="" thỐng="" trump="" -="">https://www.vietbf.com/forum/attachm...7&d=1593479219</sẼ></r>
<r l="" ĐỒ="" Đin-="" mỘt="" thẰng="" khỦng="" bỐ="" lẠi="" muỐn="" truy="" n="" tỔng="" thỐng="" hoa="" kỲ="" ??thỬ="" hỎi="" dỰa="" vo="" Đu="" ??=""><sẼ khng="" lm="" ĐƯỢc="" g="" gy="" hẠi="" -cho="" d="" mỘt="" cỌng="" lng="" cỦa="" tỔng="" thỐng="" trump="" -=""></sẼ></r>
<r l="" ĐỒ="" Đin-="" mỘt="" thẰng="" khỦng="" bỐ="" lẠi="" muỐn="" truy="" n="" tỔng="" thỐng="" hoa="" kỲ="" ??thỬ="" hỎi="" dỰa="" vo="" Đu="" ??=""><sẼ khng="" lm="" ĐƯỢc="" g="" gy="" hẠi="" -cho="" d="" mỘt="" cỌng="" lng="" cỦa="" tỔng="" thỐng="" trump="" -=""> THIẾT NGHĨ BỌN BY CHẮC MUỐN TỔNG THỐNG TRUMP TWEET THM MT L CỜ MỸ NỬA CHĂNG -HY CN NHỚ (Trump, who was vacationing at his estate in Palm Beach, Florida, when news of the successful attack was first announced, sent out a tweet of an American flag.)
XIN HY CẦU NGUYỆN CHO TỔNG THỐNG TRUMP V TẤT CẢ CC CHNH QUYỀN TỔNG THỐNG TRUMP VỮNG MẠNH- V ĐẤT NƯỚC HOA KỲ NY KHNG THỂ THIẾU NHỮNG NHN TI YU NƯỚC >
# Trump2020
This article makes it even more clear to me that President Donald Trump is a dedicated president who works extremely hard for this Country. He sacrificed his life, including his own job, for this Country because he wants to protect America and its people. For the first time in a long time in American history, he has done many great things for America. Given his many accomplishments in executing his promises to America, there is doubt that President Trumps success for this Country triggers anxiety of the anti-Americans to constantly attack President Trump from every angle, domestically and internationally. These anti-Americans include radical lefts, democrats, antifa, domestic terrorists, and international terrorists. As long as Donald Trump is our president, the anti-Americans will not bring America down.
Please continue to pray for our President Trump and his strengths as he exercises his presidential power because America needs a leader who loves this country as much as our President Trump does. #Trump2020</sẼ></r>

hongyen2000 06-30-2020 18:27

V lợi nhuận no đ m bọn tư bản vẩn nui bọn khủng bố...suy nghỉ lại bọn nầy họ c thực tm muốn thế giới ha bnh khng ?

phokhuya 07-01-2020 00:48

Khi trong gia đnh mnh c mu thuẩn su sắc th c kẻ th no lại khng muốn lợi dụng thời cơ? Để xem đảng DC c ln tiếng g trong vụ ny hay khng, hoặc l chỉ "Điềm Nhin Tọa Thị" v cho rằng đ l chuyện giữa IRAN v Trump. :eek::eek::eek:

SlyGuy 07-01-2020 01:17

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 3967184)
Khi trong gia đnh mnh c mu thuẩn su sắc th c kẻ th no lại khng muốn lợi dụng thời cơ? Để xem đảng DC c ln tiếng g trong vụ ny hay khng, hoặc l chỉ "Điềm Nhin Tọa Thị" v cho rằng đ l chuyện giữa IRAN v Trump. :eek::eek::eek:Chưa nghe tin g bn phe con lừa .. ai cũng biết l những tin g xấu cho Trump th Đảng lừa im hơi lặng tiếng .. như vậy mới đng chnh snh của họ .. phe CH th biết rỏ điều đ nn m thầm bảo vệ an ninh cho Trump tối đa từ lc Đm BLM biểu tnh v họ sợ tụi khũng bố tr trộn v đ để gy hại cho Trump ..

phokhuya 07-01-2020 01:20

Quote:

Originally Posted by SlyGuy (Post 3967206)
Chưa nghe tin g bn phe con lừa .. ai cũng biết l những tin g xấu cho Trump th Đảng lừa im hơi lặng tiếng .. như vậy mới đng chnh snh của họ .. phe CH th biết rỏ điều đ nn m thầm bảo vệ an ninh cho Trump tối đa từ lc Đm BLM biểu tnh v họ sợ tụi khũng bố tr trộn v đ để gy hại cho Trump ..

C thể l chiu cuối cng để chắc chắn Trump khng ra bầu cử được, nhưng cũng sẽ l chiu ngu nhất nếu chng thực sự lm điều ny. :eek::eek::eek:


All times are GMT. The time now is 21:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04492 seconds with 8 queries