VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Must-Watch! Documentary "Love Trumps Hate" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1361100)

luyenchuong3000 06-30-2020 01:14

Must-Watch! Documentary "Love Trumps Hate"
 
1 Attachment(s)
At the recent Trump rally in Cincinnati, Ohio Millie Weaver challenges some of the protesters to walk with her over to see if Trump supporters are as bad as the mainstream media says. After several attempts, Millie meets Marcos, a black American, who takes her up on the challenge.

Marcos believes President Trump and his supporters are racist and that if he goes inside the event he will be attacked and told to leave. However, what ends up happening is amazing and will leave you speechless.

Support Millie directly on Subscribe Star
subscribestar.com/MillieWeaver
Phải xem! Phim tài liệu ′′ Yêu Trumps ghét ′′

Tại cuộc biểu t́nh Trump gần đây ở Cincinnati, Ohio Millie Weaver thách thức một số người biểu t́nh đi bộ cùng cô ấy để xem những người ủng hộ Trump có tệ như truyền thông chính thống ṇi. Sau nhiều lần cố gắng, Millie gặp Marcos, một người Mỹ da đen, người đưa cô ấy lên thử thách.

Marcos tin rằng Tổng thống Trump và những người ủng hộ của ông ta là phân biệt chủng tộc và nếu ông ta tham gia vào sự kiện, ông ta sẽ bị tấn công và bảo phải rời đi Tuy nhiên, những ǵ kết thúc xảy ra thật tuyệt vời và sẽ khiến bạn không nói lên lời.

phokhuya 07-01-2020 01:48

Phân tích một ít về chuyện "Make America Great Again" là v́ muốn làm người da trắng great again th́ đúng là funny.
Đất nước này thực sự là do người da trắng gầy dựng lên, cho dù rằng họ thực sự đă chiếm lĩnh vùng đất của người da đỏ ở nhiều nơi. Tuy nhiên, họ rất là công bằng khi dành cho người da đỏ những ưu đăi mà chính cả người da trắng cũng không được. Và đó là sự công bằng mà chúng ta đang nói.
Ngược lại th́ người da đen từng là dân nô lệ, họ đă được giải thoát khỏi ách nô lện bởi TT Abraham Lincoln. Nói khác đi th́ họ đang ăn nhờ ở đậu trên đất của người da trắng, cũng như dân da vàng hay da nâu. Hôm nay họ đang đ̣i hỏi những ǵ? Họ đ̣i làm chủ căn nhà của chủ nhân căn nhà họ đang ở ké. Như vậy có hợp lư hay không?
Nếu không có Abraham Lincoln th́ cho đến măi bây giờ họ vẫn chỉ làm kiếp nô lệ. Chuyện này có khác ǵ thời đại phong kiến của những nước ở Châu Á trước đây? Bán thân làm con sen, làm nô tỳ hay là gia nô trong những hộ nhà giàu không là kiếp nô lệ th́ là ǵ? Và măi đến hôm nay th́ số người đi làm Osin ở những nước Châu Á không phải là ít, chỉ khác ở chỗ là họ được mướn về chứ không bị ép mà thôi.

Vậy dân da đen đang ḥi hỏi quyền lợi ǵ? Bất b́nh đẳng ở chỗ nào, và việc ǵ đă khiến họ đứng lên đ̣i hỏi công bằng và công lư? V́ George Floyd? Forget it, that's bullshit. What else besides that, if not the demo-rats supporting them from the back?

Một người khờ cũng hiểu được, đám này chỉ là diễn viên lâm thời và chạy show khắp nơi chẳng qua v́ chút tiền phụ trội. Có ai nghĩ rằng đảng CH sẽ phải chú tâm vào chuyện này nhiều hay không, hay cứ để họ diễn xong th́ tự động tan hàng. Nên nhớ rằng, đám này là v́ tiền mà tham gia đóng kịch, khi kịch bản thu hút nhiều khán giả th́ chúng sẽ đ̣i....tăng lương. Cho nên đảng DC sẽ tự ḿnh lún sâu vào màn bi kịch mà phải tự gánh lấy sau này.
:eek::eek::eek:


All times are GMT. The time now is 22:24.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03625 seconds with 8 queries