VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Gái Ngoan (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1371844)

florida80 07-31-2020 21:25

Gái Ngoan
 
1 Attachment(s)
ĐỪNG… nh́n như thế anh ơidung nhin em
THẤY… ngon anh tính đến xơi em à?
PHỤ… tùng em bé thôi mà
NỮ… công gia chánh, đâu là gái hư

HIỀN… lành liễu yếu đào tơ
… anh lại nghĩ gái hờ hững sao?
ĐIỀN… viên hoan lạc thanh cao
VÀO… ai anh thích, chớ vào vườn em

CHỖ… này chỗ nọ cứ chen
TRỐNG… vắng em vẫn ở quen lâu rồi
https://i.imgur.com/d2iUlJc.gif

QQQ_Cake 08-01-2020 03:09

Lol ...


All times are GMT. The time now is 03:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03080 seconds with 8 queries