VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   History | Lịch Sử (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ chỉ v́ người đẹp nổi tiếng này (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1386862)

PinaColada 09-16-2020 04:19

Cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ chỉ v́ người đẹp nổi tiếng này
 
9 Attachment(s)
Vào một thời kỳ lịch sử của nước ta, thời vua Lê chúa Trịnh khá đặc biệt. Đây là giai đoạn mà “vua chẳng ra vua, bề tôi cũng chẳng phải bề tôi”.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1600229733

Trịnh Kiểm là người mở đầu cho cơ nghiệp của ḍng họ ḿnh. Ông quê ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1545, Trịnh Kiểm được phong làm Thái sư, nắm toàn quyền trong quân đội nhà Lê.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1600229733

Năm 1556, Trịnh Kiểm định cướp ngôi nhà Lê, bèn sai người t́m đến Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nghe theo lời khuyên của Trạng Tŕnh "giữ chùa thờ Phật th́ ăn oản", Trịnh Kiểm bèn đi t́m người trong tôn thất nhà Lê, lập làm vua.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1600229733

Năm 1570, Trịnh Kiểm mất, hai con là Trịnh Cối và Trịnh Tùng tranh quyền. Hai anh em dàn quân đánh nhau. Cuối cùng, Trịnh Tùng giành thắng lợi. Trong ảnh là mộ của Trịnh Tùng.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1600229733

Để củng cố chính quyền và mở rộng lănh thổ, các chúa Trịnh đem quân đánh nhau với triều Mạc ở phía bắc và các chúa Nguyễn ở phía nam.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1600229733

Năm 1627 chiến tranh bùng nổ, đến năm 1672, hai bên quyết định đ́nh chiến, lấy sông Gianh (Quảng B́nh) phân chia ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1600229733

Năm 1729, Trịnh Cương chết, con là Trịnh Giang lên thay. Trịnh Giang ăn chơi trác táng, xa đọa, sửa đổi nhiều phép tắc của cha ḿnh, giết chết hàng loạt quan giỏi, giết vua nọ lập vua kia, lại gây ra thuế khóa nặng nề làm mất ḷng dân. Nông dân liên tiếp nổi dậy khởi nghĩa.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1600229733

Chúa cuối cùng của nhà Trịnh là Trịnh Bồng (1740-1791). Sau khi bị Nguyễn Hữu Chỉnh đánh bại, ông bỏ đi mất tích năm 1787.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1600229733

Các chúa Trịnh cầm quyền từ năm 1545 đến năm 1786, tổng cộng 241 năm, được 11 đời chúa. Tuy nhiên, đời Trịnh Cán, Trịnh Khải và Trịnh Bồng ngắn và rối ren nên thường chỉ tính 8 đời cầm quyền vững vàng.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1600229733

Đặng Thị Huệ - phi tần của chúa Trịnh Sâm - là giai nhân bậc nhất của phủ chúa và cũng rất được chúa Trịnh Sâm sủng ái. Dựa vào sự ưu ái này, Đặng Thị Huệ ngày càng lộng quyền, góp phần khiến nhà Trịnh suy yếu và sụp đổ. Trong ảnh, nghệ sĩ Lê Vân vào vai Tuyên phi Đặng Thị Huệ trong phim "Đêm hội Long Tŕ".

VietBF@ sưu tầm.


All times are GMT. The time now is 02:42.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03903 seconds with 8 queries