VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Nóng: Phát hiện dấu hiệu sự sống ở hành tinh ngay gần Trái đất (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1386903)

troopy 09-16-2020 07:08

Nóng: Phát hiện dấu hiệu sự sống ở hành tinh ngay gần Trái đất
 
1 Attachment(s)
Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế thông báo t́m thấy khí phosphine (PH3) trong đám mây lơ lửng trên bầu trời sao Kim. Đây là một dấu hiệu cho thấy tồn tại sự sống.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1600240080
Các nhà nghiên cứu phát hiện khí gas PH3 trong đám mây ở sao Kim.

Phát hiện đột phá do Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia ở Anh công bố trong cuộc họp báo ngày 14.9.

Dấu hiệu của sự sống do kính viễn vọng lớn nhất thế giới ở Chile (ALMA) và kính viễn vọng James Clerk Maxwell ở Hawaii ghi nhận.

Kết quả thu được sau đó do nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester, Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Cardiff tổng hợp.“Về cơ bản, bầu khí quyển trên sao Kim là nơi duy nhất sự sống có thể tồn tại”, nhà nghiên cứu Janusz Petkowski giải thích. Các nhà khoa học hiện chưa rơ thứ ǵ đă sản sinh khí gas phosphine trên sao Kim.

Các sinh vật kỵ khí, như vi khuẩn và vi sinh vật, có thể tạo ra phosphine, dẫn đến giả thuyết về dấu hiệu sự sống tại hành tinh ngay gần Trái đất.

Khí gas phosphine cũng có mặt trên Trái đất, chủ yếu ở vùng đầm lầy hoặc vũng lầy và trong ruột của một số loài sinh vật.

Loại khí này chỉ có thể do vi sinh vật và vi khuẩn tạo ra. Những sinh vật này phát triển mạnh trong môi trường khắc nghiệt.

Phát hiện mới có thể là bằng chứng rằng sự sống phổ biến ngoài vũ trụ hơn nhiều so với những ǵ con người từng biết đến.

Nếu sự sống thực sự tồn tại trên hành tinh nóng nhất trong Hệ Mặt trời, với bầu khí quyển khắc nghiệt và áp suất bề mặt lớn hơn 92 lần Trái đất, th́ việc t́m kiếm sự sống ngoài vũ trụ của chúng ta có thể cần được mở rộng hơn nữa, nhóm nghiên cứu viết.

Sao Kim là hành tinh chứa đầy đá với nhiệt độ thường xuyên duy tŕ ở mức 462 độ C. Nhiệt độ cao như vậy đủ sức khiến ch́ nóng chảy. Sao Kim nhỏ hơn một chút so với Trái đất và có bầu khí quyển gồm 96% khí CO2.

Các nhà nghiên cứu cho biết, cần phải t́m hiểu sâu hơn nữa để xác định sự sống có tồn tại trên sao Kim hay không và từ đó mở rộng cuộc t́m kiếm sự sống ngoài Trái đất.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 04:31.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03621 seconds with 8 queries