VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Tên em xấu lắm (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1408497)

troopy 11-21-2020 10:07

Tên em xấu lắm
 
1 Attachment(s)
Cô giáo mới nhận dạy một lớp muốn làm quen với học sinh. Sau phần tự giới thiệu, cô hỏi tên từng học sinh. Đến một học sinh, nó nhất định ko chịu nói tên.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1605953214

– Tên em là ǵ?

– Tên em xấu lắm!

– Có ǵ mà ngại em cứ nói đi

– Không tên em xấu lắm…

– Không sao đâu mà, đằng nào cô chả biết em cứ nói đi.

– Tên em xấu thật mà. Tên e…m là cái mà cô thích cầm ư mà.

– À cô biết rồi…. Em tên là Cu chứ ǵ

– Không, em tên là Phấn.

VietBF sưu tầm

qqquaker 11-21-2020 10:15

lol :):):)


All times are GMT. The time now is 12:36.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03263 seconds with 8 queries