VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Thế giới ngoài hành tinh này có thể là nơi tổ tiên... chúng ta ra đời (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1408528)

therealrtz 11-21-2020 12:46

Thế giới ngoài hành tinh này có thể là nơi tổ tiên... chúng ta ra đời
 
1 Attachment(s)
Nghiên cứu mới của Đại học Queen Mary London (Anh) cho thấy ít nhất 1 phân tử tiền sinh học là axit amin glycerin, thứ tồn tại song hành với các sinh vật sống trên Trái Đất, có thể được h́nh thành ở môi trường khắc nghiệt trong không gian giữa các v́ sao.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1605962779
Lư thuyết cho rằng mọi sinh vật Trái Đất đều có tổ tiên ngoài hành tinh ngày được củng cố - Ảnh: NASA

Sự sống Trái Đất được nhiều nghiên cứu trước đó chứng minh là h́nh thành từ các "khối xây dựng sự sống" ngoài hành tinh, được các sao chổi và tiểu hành tinh mang đến hành tinh chúng ta khi nó c̣n non trẻ. Tuy nhiên cái ǵ tạo nên các khối xây dựng sự sống đó và tạo ra ở đâu th́ c̣n là bí ẩn.

Các thí nghiệm kỳ thú đă đưa các nhà khoa học Anh đến câu trả lời. Họ bắt đầu với methylamine, chất tiền thân của axit amin glycerin.

Khi lắng đọng chất này ở dạng khí vào hệ thống siêu chân không SURFESIDE, rồi làm lạnh ở nhiệt độ -260 độ C để mô phỏng không gian giữa các v́ sao, họ thu được methylamine ở dạng băng. Băng này trải qua những phản ứng "hóa học tối" đặc biệt: sự tắm đẫm tia cực tím, tia vũ trụ, tia X... trong thế giới tàn khốc giữa các v́ sao, rồi hóa thành glycerin!

Từ thế giới "địa ngục" mà các sinh vật cao cấp như trên Trái Đất hiện nay có thể chết ngay lập tức, các sao chổi và tiểu hành tinh đă mang glycerin đi gieo mầm khắp nơi. Nếu t́m được mảnh đất thích hợp, như Trái Đất thuở sơ khai, các "khối xây dựng sự sống" này sẽ kết hợp với nhiều yếu tố bản địa để tiếp tục chuỗi phản ứng h́nh thành sự sống.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 14:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03476 seconds with 8 queries