VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   HĂY CÂM MỒM VÀ LÀM NHỮNG G̀ MI ĐƯỢC BẢO ! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1408543)

luyenchuong3000 11-21-2020 14:15

HĂY CÂM MỒM VÀ LÀM NHỮNG G̀ MI ĐƯỢC BẢO !
 
1 Attachment(s)
Y CÂM MỒM VÀ LÀM NHỮNG G̀ MI ĐƯỢC BẢO ! CHÚNG TA ĐĂ ĐÁNH CẮP ... ER ... CHIẾN THẮNG CUỘC BẦU CỬ
.https://www.vietbf.com/forum/attachm...2&d=1605968124
Joe Biden muốn kiểm soát Lễ Tạ ơn. Hăy lưu ư cách tôi không gọi ông ấy là ‘tổng thống đắc cử’. Ông ấy không phải vậy, ngay cả khi các phương tiện truyền thông đại chúng của Đảng Dân chủ tiếp tục lặp lại lời nói dối đó.
Biden đă tham gia vào dàn đồng ca của những tên bạo chúa muốn nói với bạn những ǵ bạn phải làm trong nhà riêng của ḿnh, bao gồm cả việc đeo mặt nạ. “Không có ǵ nam nhi khi không đeo mặt nạ”, China Joe phát biểu. Nói cách khác, không khẳng định quyền tự do và lựa chọn của bạn khi liên quan đến cơ thể của chính bạn — ngay cả trong nhà riêng của bạn. Đeo mặt nạ và im lặng. Thực hành dăn cách xă hội. Kiểm tra trước khi tập hợp cho Lễ tạ ơn. Chà, nếu mọi người đều cho kết quả âm tính, tại sao lại đeo mặt nạ và dăn cách xă hội? Ồ, đừng nghĩ về điều đó — hăy làm theo những ǵ bạn được những con gà tây độc tài bảo là cố gắng ‘giữ cho bạn an toàn’.
Chúng ta càng tuân theo những mệnh lệnh vi hiến của họ, th́ sẽ càng có nhiều mệnh lệnh hơn. Họ muốn bạn tuân theo v́ tất cả đều dẫn đến vắc xin bắt buộc và các trại của FEMA bắt buộc dành cho những người từ chối tiêm. Bây giờ là lúc để chống lại, đẩy lùi và lên tiếng chống lại các thế lực chuyên chế, những kẻ muốn mọi chuyển động của bạn được theo dơi, xem xét kỹ lưỡng và kiểm soát. Đó không nhất thiết phải là điều nam nhi phải làm, nhưng đó là điều đúng đắn nên làm nếu bạn yêu thích sự tự do.
©AndrewAn Nguyen
(theo Ben Garrison)

MrKetchup 11-21-2020 16:10

Có ai biết tại sao con gà bị chặt đầu rồi mà vẩn c̣n kêu không?

Williamtran 11-21-2020 16:13

Quote:

Originally Posted by ChickenGook (Post 4102437)
Cái lũ Trump nô ngày càng vô liêm sĩ.
https://i.imgur.com/qzh331q.png


Đây là thủ lănh của đám lùa chúng bay ne hănh diện chưa*.biết th́ thưa thốt*,không biết th́ đứng dựa cột anh kể cho chúng bay nghe OK
https://scontent-den4-1.xx.fbcdn.net...3a&oe=5FDF8EDE
Am I president yet ?

https://scontent-den4-1.xx.fbcdn.net...73&oe=5FE0BE36

https://scontent-den4-1.xx.fbcdn.net...e3&oe=5FDD648E

https://scontent-den4-1.xx.fbcdn.net...16&oe=5FDC948D

https://external-den4-1.xx.fbcdn.net...DnHB7PSL_muzmk


:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)


All times are GMT. The time now is 09:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04032 seconds with 8 queries