VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   BREAKING NEWS: BẦU CỬ NOV-20-2020. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1408558)

luyenchuong3000 11-21-2020 15:17

BREAKING NEWS: BẦU CỬ NOV-20-2020.
 
1 Attachment(s)
DƯỚI ĐÂY LÀ MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG TRONG NHỮNG NGÀY THÁNG SẮP TỚI TRONG TOÀN BỘ TIẾN TR̀NH BẦU CỬ Ở MỸ.
* Hiện đă có 13 tiểu bang hoàn tất việc chứng thực kết quả bởi Thống đốc của họ. (Xin xem danh sách ở status trước)
Các tiểu bang quan trọng sắp tới sẽ phải hoàn tất việc chứng thực vào các ngày:
- Thứ Hai, 23 tháng 11:
Michigan và Pennsylvania.
- Thứ Ba, 24 tháng 11:
Minnesota, Nevada và North Carolina
- Thứ Bảy, 28 tháng 11:
Ohio.
- Thứ Hai, 30 tháng 11:
Arizona, Iowa và Nebraska.
(Quận Maricopa - quận đông dân nhất của Arizona vừa mới hoàn tất việc chứng thực kết quả bầu cử cách đây khoảng 3 giờ đồng hồ)
- Thứ Ba, 1 tháng 12:
Wisconsin.
- Thứ Ba, 8 tháng 12:
Đây là thời hạn cuối cùng mà tất cả các tiểu bang đều phải hoàn tất việc chứng thực kết quả. Thống đốc sẽ phải kư nhận và gửi kết quả cho Quốc hội cùng với danh sách Cử Tri Đoàn của tiểu bang. Mọi tranh chấp hay khiếu nại ở bất cứ nơi nào đều phải được giải quyết cho xong vào ngày này.
- Thứ Hai, 14 tháng 12:
Cử Tri Đoàn sẽ họp và bỏ phiếu.
- Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021:
Quốc hội sẽ mở niêm phong của từng tiểu bang để đếm phiếu Cử Tri Đoàn và công bố chính thức.
- THỨ TƯ, 20 THÁNG 1, 2021:
LÀ NGÀY CHÍNH THỨC LÊN NGÔI VUA.
Robert Lee

nldy 11-21-2020 15:31

dominion đang chạy trốn, không dám ra hầu ṭa.


tụi này cùng smartmatic, tàu+, tụi lừa và thổ tả cùng một phe sẽ phải trả giá.


anhhaila 11-21-2020 15:52

Nghe đâu tụi nầy bốc hơi rồi th́ phải ....

:mad::mad::mad:

phokhuya 11-21-2020 16:06

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4102441)
Nghe đâu tụi nầy bốc hơi rồi th́ phải ....

:mad::mad::mad:

Không phải bốc hơi đâu, mà có thể là chiến dịch tŕ hoăn. Đảng DC đang t́m đủ mọi cách để hủy đi chứng cớ, và có lẽ những người đại diện cho Dominion sẽ trở lại với tấm giấy chứng nhận dương tính với cúm Tàu. :eek::eek:

MrKetchup 11-21-2020 19:04

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 4102455)
Không phải bốc hơi đâu, mà có thể là chiến dịch tŕ hoăn. Đảng DC đang t́m đủ mọi cách để hủy đi chứng cớ, và có lẽ những người đại diện cho Dominion sẽ trở lại với tấm giấy chứng nhận dương tính với cúm Tàu. :eek::eek:

Làm giấy tờ giả chưa xong để chuồn ra ngoại quốc


All times are GMT. The time now is 16:00.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03987 seconds with 8 queries