VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   Các bệnh viện khắp Hoa Kỳ đang thiếu nhân viên y tế trầm trọng, trong khi đại dịch COVID-19 tăng vọt (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1408572)

cha12 ba 11-21-2020 17:41

Các bệnh viện khắp Hoa Kỳ đang thiếu nhân viên y tế trầm trọng, trong khi đại dịch COVID-19 tăng vọt
 
1 Attachment(s)
11/21/20

Các bệnh viện khắp Hoa Kỳ đang thiếu nhân viên y tế trầm trọng, trong khi đại dịch COVID-19 tăng vọt, với 22% bệnh viện nói rằng trong tuần tới sẽ c̣n thiếu thê thảm nữa.
.https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1605980475

Bệnh viện Goshen Health Hospital ở Indiana đưa ra lời kêu gọi công chúng để xin giúp từ bất kỳ ai có kinh nghiệm về y tế. Trong khi đó, bệnh viện Mayo Clinic ở Minnesota mời các nhânv iên y tế đă về hưu vào làm việc trở lại, sau khi 905 nhânv iên y tế nơi này dính dương tính COVID-19 trong 2 tuần qua. Tại North Dakota, chỉ thị đối phó khủng hoảng từ Thống Đốc cho tiểu bang đê các y tá bị dính COVID-19 được tiếp tục làm nhiệm vụ b́nh thường như không hề bị lây nhiễm.
.
Khủng hoảng không đều ở các nơi. Bên cạnh thiếu nhân viên y tế là thiếu giường bệnh, máy thở và thiết bị khác. Tuy nhiên, không phải vài ngày là đào tạo được y tá. Có 18% bệnh viện khắp Hoa Kỳ nói họ thiếu y tá trầm trọng trong bản thống kê của Bộ Y Tế và Nhân Dụng vào ngày 18/11/2020. Với 22% nói tuần sau sẽ thiếu thê thảm.
.
Sáu tiểu bang (Arkansas, Kansas, Missouri, New Mexico, Oklahoma, và Wisconsin) nói hơn 30% bệnh viện thiếu nhân viên trầm trọng tuần trước, và thêm nhiều tiểu bang thiếu nhân viên dưới mức 30%.
.
Sở pḥng chống dịch bệnh CDC kêu gọi mọi người mang khẩu trang, giữ khoảng cách xă hội và giữ vệ sinh. Thống kê CDC nói, tại Kansas, số người nhiễm COVID-19 giảm 6% ở các quận có lệnh cưỡng bách mang khẩu trang. Tại các quận không cưỡng bách, số người bệnh tăng 100%.
.

Vb

wonderful 11-21-2020 17:47

Ráng lên,cảm phục và thương quá ...các thiên thần áo trắng !

ncpat 11-21-2020 19:57

Càng nhiều người nhiễm bệnh th́ ác nghiệp của trump càng tăng

wonderful 11-21-2020 23:21

1 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by ncpat (Post 4102691)
Càng nhiều người nhiễm bệnh th́ ác nghiệp của trump càng tăng

Sự hy sinh cao cả...tôi thấu hiểu và cầu xin !!!

https://www.vietbf.com/forum/attachm...5&d=1606000860


All times are GMT. The time now is 15:09.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04890 seconds with 8 queries