VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   California: Một quận thỏa thuận với Dominion cho phép nhân viên ‘điều chỉnh kiểm phiếu’ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1408616)

ha buon 11-21-2020 21:35

California: Một quận thỏa thuận với Dominion cho phép nhân viên ‘điều chỉnh kiểm phiếu’
 
1 Attachment(s)
Một thỏa thuận năm 2019 giữa Quận Santa Clara và Dominion (hăng Dominion Voting System cung cấp máy và phần mềm kiểm phiếu Dominion) nêu rơ hệ thống cho phép nhân viên điều chỉnh việc kiểm đếm dựa trên các h́nh ảnh lá phiếu đă quét.

phần mềm gian lận bầu cử Dominion
Nhân viên kiểm phiếu đang vận chuyển các thùng chứa các phiếu bầu. (Ảnh chụp màn h́nh video NTD)
Thư kư trưởng tiểu bang California cho biết hệ thống sử dụng ImageCast X, theo đó cử tri có thể sử dụng lá phiếu giấy của họ trên cùng một máy để bỏ phiếu.

Luật sư chiến dịch tranh cử của TT Trump, Sidney Powell, nói rằng những cỗ máy này được thiết kế để dễ bị ‘hack’.

“Bản thân phần mềm được lập tŕnh với rất nhiều biến số và rất nhiều cửa hậu mà có thể kết nối với internet hoặc ổ đĩa USB nằm bên trong hay bất cứ thứ ǵ. Nhưng một trong những tính năng đặc trưng nhất của nó là khả năng lật phiếu”.

Cô ấy nói rằng các lá phiếu có thể dễ dàng bị thay đổi hoặc vứt bỏ.

“Không có sự giám sát Dominion và các phần mềm của nó. Nhân viên ở mỗi quận đă được hăng Dominion đào tạo nhưng không có bằng chứng về bất kỳ sự giám sát nào”.

Bốn mươi quận trong tiểu bang đă sử dụng phần mềm Dominion này.

Tại một quận không sử dụng hệ thống này, Đảng Cộng Ḥa đă đảo ngược kết quả bầu cử cho hai ghế Quốc hội — tại Quận Cam, Young Kim đă giành chiến thắng ở Khu vực Quốc hội thứ 39 và Michelle Steel đă giành chiến thắng ở Khu vực Quốc hội thứ 48 của tiểu bang California.

Bà Powell khẳng định hôm 19/11: “Tổng thống Trump đă chiến thắng một cách long trời lở đất”, bà ấy và nhóm của ḿnh sẽ chứng minh điều đó.

Xem video gốc https://www.theepochtimes.com/domini...y_3587364.html

Theo NTD
Thu Dung biên dịch

mumble 11-21-2020 22:44

California gian lận bầu cử 2020 !
Phải huỷ toàn bộ kết quả bầu cử 2020, thực thi công bằng pháp lư !

:D

anhhaila 11-21-2020 23:01

Cali là thành tŕ của gian lận , vừa đóng cửa là có kết quả liền , nhanh hơn cả máy tính .

:mad::mad::mad:


All times are GMT. The time now is 17:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03797 seconds with 8 queries