VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   THẬT SỰ C G Đ Đ XẢY RA. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1426936)

luyenchuong3000 01-13-2021 11:07

THẬT SỰ C G Đ Đ XẢY RA.
 
1 Attachment(s)
TẠI SAO THƯỢNG VIỆN LC NY LẠI ĐANG GIẢI TRNH VẤN ĐỀ LIN ĐẾN QUN ĐỘI?
QU VỊ THN MẾNhttps://www.vietbf.com/forum/attachm...8&d=1610536019
BẢN THN CHNG TI LC NY ĐANG CHONG VỀ MỘT LINH CẢM RẤT RNG MNH, KHI CHNG TI PHT HIỆN RA RẤT NHIỀU THƯỢNG NGHỊ SĨ LẪN HẠ NGHỊ SĨ ĐỀU VẮNG MẶT B ẨN. QUỐC HỘI CHỈ CN LẠI MẤY NGƯỜI LO TO THẾ NY TH HỌP HNH G M ĐI PHẾ TỔNG THỔNG.
MỘT NIỀM HẠNH PHC VỪA LE LN TRONG CHNG TI, NHƯNG XIN NHẤN MẠNH, ĐY L GIẢ THIẾT DO CHNG TI XU CHUỖI CC SỰ KIỆN LẠI CHO ĐẾN LC NY ĐỂ ĐƯA RA KẾT LUẬN NY.
C THỂ TON BỘ ĐM PHẢN TẶC Đ BỊ BẮT GIỮ KHNG ST MỘT TN NO, NHƯNG TỔNG THỐNG V QUN ĐỘI Đ LM RẤT GỌN ĐỂ TRNH BẠO ĐỘNG TRONG DN.
QU VỊ BNH TĨNH NH, LC NY CHNG TI CŨNG ĐANG MUỐN XỈU RỒI.
THỨ NHẤT: KHI CHNG TI CẬP NHẬT THNG TIN QUỐC HỘI TỪ LƯỠNG VIỆN TH THẤY CN RẤT T NGƯỜI, NHƯNG HỌ LẠI RẤT LẶNG LẼ, LO LẮNG. ... CHUYỆN NY KHNG LẠ SAO? NẾU CHNG MUỐN LUẬN TỘI NHƯ MẤY NGY QUA, TH CHNG PHẢI ĐẦY ĐỦ BAN BỆ CHỨ?
Thứ 2: CHNG TI CHỢT GIẬT MNH KHI XEM LẠI CC VIDEO NGƯỜI DN QUAY ĐƯỢC HNH ẢNH CC NGHỊ SĨ RA SN BAY HAY ĐI ĐU CŨNG C CẢNH ST P TẢI, QUAN ST KỸ, R RNG KHNG PHẢI L BẢO VỆ, CN NG THƯỢNG NGHỊ SĨ TH CI MẶT LO LẮNG, TOT MỒ HI. NHN NG TA LAU MỒ HI LIN TỤC.
KHẢ NĂNG SAU KHI ĐM THỦ HẠ BỊ BẮT SẠCH, NHƯNG P GIẢI DƯỚI DANH NGHĨA L BẢO VỆ, CHỨ KHI KHNG QUỐC HỘI ĐANG HỌP LẠI BIẾN HẾT? TH NGAY SAU Đ, MỤ PH THỦ NANCY TM ĐƯỜNG BỎ TRỐN QUA CANADA, NHƯNG Đ BỊ BẮT GIỮ NHƯ THNG TIN TRƯỚC Đ.
V KHNG NHỮNG NANCY, , M HM NAY, THNG TIN NH BO NBS QUAY ĐƯỢC VIDEO TRỰC THĂNG QUẦN THẢO TRN NH PH TỔNG THỐNG KHNG PHẢI MARINE TOW M L MARINE OANE CỦA TỔNG THỐNG. PH TT MIKE PENCE C MY BAY RING, SAO LAI PHẢI ĐIỀU TRỰC THĂNG MARINE ONE CỦA TT TRUMP TỚI? M TẬN 2 CHIẾC?
C THỂ SUY LUẬN, TT MIKE PENCE CŨNG Đ BỊ BẮT ĐI MỘT CCH B MẬT, ĐỂ KHNG GY CHẤN ĐỘNG DƯ LUẬN.
VIỆC NỮA L: CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN CŨNG BIẾN MẤT B ẨN. NI TM GỌN L CI ĐM CHỐNG ĐỐI KHNG CN TN NO XUẤT HIỆN, ĐM BO CH THỔ TẢ CŨNG IM PHĂNG PHẮC KHNG C BỌN NO ĐƯA TIN HNH ẢNH MẤY TN PHẢN TẠC KIA, V NGY NO CHNG CŨNG ĐƯA TIN ĐẦY RẪY, NHƯNG NAY, TẤT CẢ ĐỀU L HNH ẢNH CŨ.
THẬT SỰ N QU LY KỲ, NHƯNG TẤT CẢ DỮ KIỆN ĐỀU DẪN ĐẾN KẾT LUẬN NHƯ TRN. V CHNG TI TIN, DƯỜNG NHƯ TT DONALD TRUMP Đ THNH CNG BẮT SẠCH ĐẦM LẦY.
XIN NHẮC LẠI, ĐY L SỰ KẾT LUẬN CỦA RING ABC TRUMP, KHI XU CHUỐI HẾT TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN CỰC KỲ LẠ LNG TRONG 3 NGY NAY.
-------- TỔNG THỐNG ĐANG Ở BỨC TƯỜNG BIN GIỚI NHA QU VỊ
ĐY L HNH ẢNH MỚI NHẤT CỦA NGI
ABC TRUMP

Minhrau 01-13-2021 11:31

thế l ao c đ được tt cạn

luyenchuong3000 01-13-2021 13:11

Đm DC cho Trump l kẻ độc ti, nhưng hy nhn xem những việc chng đang lm cn tệ hơn điều chng gn cho Trump. Nhục cho chng


All times are GMT. The time now is 09:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03582 seconds with 8 queries