VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   Quân sự lệnh từ Bộ Tư Lệnh Liên Quân Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1426999)

nangsom 01-13-2021 16:34

Quân sự lệnh từ Bộ Tư Lệnh Liên Quân Hoa Kỳ
 
1 Attachment(s)
Cali Today News -Nhân dân Hoa Kỳ đă tín nhiệm quân lực Hoa Kỳ để bảo vệ ḿnh và hiến pháp trong gần 250 năm qua. Như chúng ta đă làm trong suốt chiều dài lịch sử, quân đội Hoa Kỳ sẽ phục tùng mệnh lệnh cấp lănh đạo dân sự, ủng hộ chính quyền dân sự trong việc bảo vệ sinh mạng và tài sản, bảo đảm an toàn công cộng theo khuôn khổ luật pháp, luôn trọn vẹn cam kết che chở và bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ trước kẻ thù ngoại bang và nội địa.


Cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Một 2021 vừa qua là một cuộc tấn công trực tiếp vào Quốc Hội, vào điện Capitol và vào tiến tŕnh hiến định. Chúng tôi thương tiếc sự tử nạn của hai viên chức cảnh sát và những người liên quan đến sự việc chưa từng xảy ra này.Là quân nhân, chúng ta phải thể hiện những giá trị và lư tưởng của quốc gia. Chúng ta ủng hộ và bảo vệ hiến pháp. Bất cứ hành động phá vỡ tiến tŕnh hiến định nào không chỉ là chống lại những truyền thống, giá trị và tuyên hứa mà c̣n là chống lại pháp luật.

Ngày 20 tháng Một 2021 th́ tổng thống tân cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức và trở thành vị Tổng Tư Lịnh thứ 46 của chúng ta chiếu theo hiến pháp đă được các tiểu bang và ṭa án chứng thực, cũng như đă được Quốc Hội chuẩn thuận.

Nay gởi đến các chiến hữu đồn trú tại ngoại quốc và trong nước đang làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, hăy sẳn sàng, không xao nhăng và tập trung vào nhiệm vụ. Chúng tôi trân trọng sự phục vụ không ngưng nghỉ của các chiến hữu trong việc bảo vệ người dân Mỹ.

Kư tên

-Chủ tịch Hội đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Mark A. Milley
-Phó Chủ tịch Hội đồng Liên Quân Hoa Kỳ John E. Hyten
-Các tư lệnh, đô đốc các binh chủng quân lực Hoa Kỳ (xem thư)

Nhă Duy (chuyển dịch)

eaglevn 01-13-2021 16:51

1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1610556697

nangsom 01-13-2021 21:00

Quote:

Originally Posted by eaglevn (Post 4153093)

Thanks eaglevn! cho đủ mắm muối. :thankyou: :handshake:

wonderful 01-13-2021 23:56

Có lời Hiệu Triệu của 8 vị tướng hứa bảo vệ Hiến pháp và Tổng thống họp hiến th́ ....quá đă rồi...yên tâm chả có sự cố ǵ sẽ xẩy ra !!!


All times are GMT. The time now is 08:39.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03958 seconds with 8 queries