VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Hoài niệm về một Sài G̣n nhộn nhịp chợ hoa của Tết ngày xưa (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1427034)

florida80 01-13-2021 19:47

Hoài niệm về một Sài G̣n nhộn nhịp chợ hoa của Tết ngày xưa
 
1 Attachment(s)
“Tết này anh không thèm đốt pháo v́… chẳng c̣n vui như Tết xưa”. Nếu vậy th́ mời anh xem lại h́nh Tết ngày xưa để lấy hứng khởi cho Tết năm nay vậy!


https://i.imgur.com/ETiHFNp.jpg

Đừng tranh luận về chủ đề nên hay bỏ Tết truyền thống dân tộc mà gộp chung với Tết tây nữa. V́ những bức h́nh dưới đây về một Sài G̣n nhộn nhịp sẽ cho bạn câu trả lời thỏa đáng.


All times are GMT. The time now is 08:27.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03523 seconds with 8 queries