VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Những câu châm ngôn giúp bạn tỉnh ngộ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1427038)

florida80 01-13-2021 20:01

Những câu châm ngôn giúp bạn tỉnh ngộ
 
1 Attachment(s)
Lâm Tắc Từ có đúc kết “10 vô ích” được người đời coi là những câu châm ngôn kinh điển nhất của ông. Không chỉ người Trung Quốc mà người dân ở các nước phương Đông đều giữ ǵn và học tập 10 câu nói này bởi họ cho rằng nó giúp con người tỉnh ngộ.

1. Tồn tâm bất thiện, phong thủy vô ích.
Tạm dịch nghĩa: Tâm c̣n chưa thiện, phong thuỷ vô ích

2. Phụ mẫu bất hiếu, phụng thần vô ích.
Tạm dịch nghĩa: Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích

3. Huynh đệ bất ḥa, giao hữu vô ích
Tạm dịch nghĩa: Anh em bất ḥa, giao hữu vô ích

4. Hành chỉ bất đoan, độc thư vô ích
Tạm dịch nghĩa: Hành vi không chính , đọc sách vô ích

5. Tố sự quai trương, thông minh vô ích
Tạm dịch nghĩa: Làm trái ḷng người, thông minh vô ích

6. Tâm cao khí ngạo, bác học không ích
Tạm dịch nghĩa: Tâm cao khí ngạo, học rộng vô ích

7. Vi phú bất nhân, tích tụ vô ích
Tạm dịch nghĩa: Giàu có bất nhân, tích lũy vô ích

8. Kiếp thủ nhân tài, bố thi vô ích
Tạm dịch nghĩa: Trộm cắp của người, bố thí vô ích
9. Bất tích nguyên khí, phục dược vô ích.
Tạm dịch nghĩa: Không giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích

10. Dâm dật kiêu xa, sĩ đồ vô ích
Tạm dịch nghĩa: Dâm tà loạn phép, mong có con đường làm quan là vô ích
https://i.imgur.com/1YUQeWy.jpg

Mười câu châm ngôn này, cho dù đối với người xưa hay con người trong xă hội hiện tại ngày nay đều vô cùng hữu ích, vừa có ư nghĩa giáo dục vừa có ư nghĩa khuyên răn.

Bất luận một người tài hoa bao nhiêu đi nữa nhưng không chú trọng tu dưỡng phẩm chất đạo đức th́ tài càng cao bao nhiêu sẽ chỉ đem lại nguy hại cho xă hội bấy nhiêu. Chỉ có chú trọng tu dưỡng đạo đức th́ trong tâm người ta mới có quy phạm để ước thúc hành vi của ḿnh. Nếu không, mọi việc làm, truy cầu điều này điều khác đều là vô ích!


All times are GMT. The time now is 09:26.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03610 seconds with 8 queries