VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Chị Đông đă về (Truyện cười cấm nghĩ bậy) (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1454318)

troopy 04-07-2021 09:05

Chị Đông đă về (Truyện cười cấm nghĩ bậy)
 
1 Attachment(s)
Tôi vừa rút chốt đẩy cửa, th́ chị lách người qua khe cửa. Tôi tḥ đầu ra ngoài đảo mắt quan sát rồi rụt đầu vào, khép nhanh cửa lại… Mặc tôi chưa kịp vệ sinh cá nhân, chị cứ ào vào nhà, ôm riết lấy tôi, chị bảo gần năm rồi giờ mới gặp chú gớm nhớ nhớ là…, tôi bảo th́ chị nhắn về từ mấy hôm trước thành ra em cứ ngóng.

Chị ôm tôi, luồn khắp người, tay chị chạm đến đâu người tôi run lên đến đấy, nổi hết cả da gà… Đồng hồ hai quả lắc b́nh thường cứ tḥng thơng thế mà nay chị chạm vào phát nó cứ sun cả lại…

Chị Đông đă về thật rồi!

VietBF@sưu tập

baolunbeau 04-07-2021 09:37

Nói về gió lùa hả ???


All times are GMT. The time now is 07:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03298 seconds with 8 queries