VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   ĐÀN ÔNG! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1454339)

goodidea 04-07-2021 09:59

ĐÀN ÔNG!
 
1 Attachment(s)
Gọi cho đàn ông một cuộc không nghe máy đừng gọi cuộc thứ hai.
Nhắn cho người ta một tin nhắn, nếu người ta không trả lời th́ đừng cố chấp nhắn nhiều lần.
Điện thoại không tự dưng có mục cuộc gọi nhỡ và cũng không tự nhiên có phần tin nhắn chưa đọc quan trọng là vị trí của bạn trong ḷng họ ở đâu đấy mới là vấn đề.
Thế mới bảo rằng không có đàn ông vô tâm, chỉ có đàn ông đặt tâm ở nhiều nơi khác. Không có đàn ông nào là không biết được sự hi sinh của bạn, nhưng họ có thích hiểu hay không lại là một chuyện khác.
Người đàn ông không yêu bạn, họ đặt ra nhiều tiêu chuẩn và muốn bạn làm theo. C̣n người đàn ông yêu bạn th́ bạn chỉ cần là chính ḿnh thôi đă là quá đủ rồi.
Người yêu ḿnh chỉ lo sợ ḿnh thiếu mà kẻ không yêu th́ luôn nghĩ đă cho ḿnh quá nhiều.
Nên là thử nghĩ xem ḿnh có là ǵ với họ không để mà phải nghĩ suy nhiều?

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1617789573

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 04:52.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03411 seconds with 8 queries