VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Những nhà lănh đạo Santa Ana muốn thay đổi việc cư dân Việt Nam đi t́m cộng đồng ở các thành phố khá (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1454420)

florida80 04-07-2021 21:02

Những nhà lănh đạo Santa Ana muốn thay đổi việc cư dân Việt Nam đi t́m cộng đồng ở các thành phố khá
 
1 Attachment(s)
4/7

Những nhà lănh đạo Santa Ana muốn thay đổi việc cư dân Việt Nam đi t́m cộng đồng ở các thành phố khác

Theo dữ kiện Thống kê dân số Hoa Kỳ, ước tính có hơn 25,000 người Mỹ gốc Việt sinh sống ở thành phố Santa Ana. Bà Thái Việt Phan, nghị viên thành phố cho biết, có khá nhiều người không được ṭa thị chính hỗ trợ đúng cách, và đang có một nhu cầu thực sự trong việc cung cấp các chương tŕnh thành phố bằng ngôn ngữ và tiếp cận cộng đồng. Việc thiếu vắng các dịch vụ như vậy và các kết nối cộng đồng đă phần nào thúc đẩy xu hướng người Việt ở thành phố Santa Ana thường t́m đến cộng đồng ở thành phố khác. Cụ thể, họ t́m thấy cộng đồng cho riêng họ ở các thị trấn lân cận như Garden Grove và Westminster.


https://i.imgur.com/QPLDrRr.jpg

Theo Voice of OC đưa tin, nghị viên Thái Việt Phan cho biết thành phố cần một liên lạc viên cộng đồng người Việt, tương tự như ở Garden Grove. Cô Kristy Thái, chuyên gia quan hệ cộng đồng của Garden Grove cho biết, những người như cô tại Ṭa thị chính giúp cư dân nói tiếng Việt biết nhiều hơn về các chương tŕnh và sự kiện hỗ trợ thành phố v́ rất nhiều cư dân Việt Nam không nói được tiếng Anh, họ cảm thấy thoải mái hơn khi nói bằng ngôn ngữ của họ.

Cô Kristy Thái cho biết, vai tṛ cầu nối giữa thành phố và cộng đồng của cô thể hiện qua những cách thức như thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông địa phương của Việt Nam, phát biểu trên các cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh và các chương tŕnh tṛ chuyện địa phương.


All times are GMT. The time now is 04:11.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03664 seconds with 8 queries