VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   History | Lịch Sử (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Những bức hnh qu xứ Nam Kỳ giai đoạn 1921 - 1935 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1454463)

pizza 04-08-2021 00:33

Những bức hnh qu xứ Nam Kỳ giai đoạn 1921 - 1935
 
13 Attachment(s)
Chng ta đang được thưởng thức những bức hnh xứ Nam Kỳ giai đoạn 1921 - 1935 qua ảnh của Leon Busy. Loạt ảnh tư liệu qu gi về xứ Nam Kỳ giai đoan 1921 - 1935 do nhiếp ảnh gia Php Leon Busy thực hiệ l cảnh phơi c ở Gia Định, trẻ mồ ci tại nh tế bần C Lao Ging, chợ rổ r Suối Su...

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1617841765
Phơi c ở Gia Định (Si Gn), xứ Nam Kỳ giai đoạn 1921 - 1935.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1617841765
Một phng khm cho trẻ em ở xứ Nam Kỳ.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1617841765
Chch ngừa cho trẻ em.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1617841765
Trẻ mồ ci tại nh tế bần C Lao Ging (An Giang).

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1617841765
Người gi v tn tật tại nh tế bần C Lao Ging.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1617841765
Người gi v tn tật tại nh tế bần C Lao Ging.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1617841765
Nh hộ sinh Giồng Riềng (Kin Giang).

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1617841765
Chợ rổ r Suối Su (Ty Ninh) năm 1935.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1617841765
Cc sản phẩm my tre đan sản xuất ở Gia Định.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1617841765
Lớp học đan rổ r tại Phước Hải (B Rịa - Vũng Tu).

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1617841765
Lớp học đan rổ r tại Phước Hải (B Rịa - Vũng Tu).

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1617841765
Phng thực hnh trong trường dệt Gia Định.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1617841765
Phng thực hnh trong trường dệt Gia Định.

VietBF@ sưu tầm.


All times are GMT. The time now is 05:18.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03754 seconds with 8 queries