VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Ông Biden cảnh báo việc Mỹ bị Trung Quốc soán ngôi (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1454506)

Romano 04-08-2021 03:45

Ông Biden cảnh báo việc Mỹ bị Trung Quốc soán ngôi
 
1 Attachment(s)
Nhằm thúc đẩy kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng Mỹ 2.300 tỉ USD, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh đây là một phần trong cuộc tranh đua Trung Quốc mà Mỹ không được để thua.Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 7.4, Tổng thống Biden nhấn mạnh tính khẩn cấp của kế hoạch nói trên trong lúc kế hoạch đang gặp sự phản đối từ các nghị sĩ đảng Cộng ḥa và nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ v́ lo lắng chi phí đầu tư quá cao.
“Quư vị nghĩ Trung Quốc đang chờ đợi đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, vào nghiên cứu và phát triển? Tôi dám chắc rằng họ chẳng đợi đâu. Nhưng họ đang mong nền dân chủ Mỹ trở nên quá chậm chạp, bị hạn chế và bị chia rẽ”, ông Biden phát biểu, theo tờ South China Morning Post (SCMP).
Khi công bố kế hoạch trên, mang tên Việc làm Mỹ, hồi tuần trước, Tổng thống Biden đề cập Trung Quốc tới 6 lần. “Kế hoạch sẽ tạo ra hàng triệu việc làm… Nó sẽ thúc nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng, làm cho chúng ta có khả năng cạnh tranh hơn trên thế giới, đẩy mạnh các lợi ích quốc gia an ninh của chúng ta và đặt chúng ta trong vị thế chiến thắng cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc trong vài năm tới”, ông Biden nhấn mạnh khi phát biểu ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania vào ngày 31.3.Ông Biden cũng nhấn mạnh kế hoạch này là cách duy nhất chống Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh chiếm ảnh hưởng trong tương lai và giành lại vị thế lănh đạo thế giới của Mỹ, theo SCMP. “Trong 6-8 tháng tới, sẽ có các báo cáo về cách Trung Quốc và phần c̣n lại của thế giới vượt qua mặt chúng ta và những kế hoạch đầu tư họ vạch ra cho tương lai. Chúng ta không c̣n là lănh đạo của thế giới v́ chúng ta không đầu tư”,Tổng thống Biden cảnh báo.
Tổng thống Biden cho hay chi tiêu cơ sở hạ tầng của chính quyền liên bang Mỹ đă giảm 0,7% GDP và Mỹ nằm trong vài nền kinh tế lớn trên thế giới giảm đầu tư cho nghiên cứu cứu và phát triển. Theo kế hoạch Việc làm Mỹ, các dự án cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực giao thông vận tải, dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà, chế tạo, nhà ở, nước và trường công sẽ được nâng cấp.
Tổng thống Biden ngày 7.4 cho hay ông cùng Phó tổng thống Kamala Harris hoan nghênh việc tranh luận về các chi tiết của kế hoạch và nhấn mạnh không làm ǵ là không thể chấp nhận. “Bất động không phải là một lựa chọn”, ông Biden phát biểu.In a bid to boost the US $ 2,300 billion US infrastructure development plan, President Joe Biden stressed that this is part of the China competition that the US cannot lose. emphasized the urgency of the above plan while it is facing opposition from Republican MPs and many Democrats because of concerns about too high investment costs.
“Do you think China is waiting to invest in digital infrastructure, in research and development? I'm sure they weren't waiting. But they are expecting American democracy to become too slow, limited and divided, ”Biden said, according to the South China Morning Post (SCMP).
When announcing the plan, titled Jobs America, last week, President Biden mentioned China six times. “The plan will create millions of jobs… It will boost our economy to grow, make us more competitive around the world, strengthen our national security interests and put us in a position to win the global competition with China over the next few years, ”said Biden, speaking in Pittsburgh, Pennsylvania on March 31. The sole anti-China competition for influence in the future and regain America's leadership position in the world, according to SCMP. “In the next 6-8 months, there will be reports on how China and the rest of the world are outperforming us and the investment plans they plan for the future. We are no longer the leaders of the world because we do not invest, ”warned President Biden.
President Biden said the US federal government's infrastructure spending had fallen by 0.7% of GDP and that the United States was among the few major economies in the world to reduce investment in research and development. Under the US Employment Plan, infrastructure projects in the transportation, healthcare, manufacturing, housing, water and public schools sectors will be upgraded.
President Biden said on July 7 that he and Vice President Kamala Harris welcomed the debate on the details of the plan and emphasized that doing nothing is unacceptable. "Motionlessness is not an option," Biden said.


All times are GMT. The time now is 08:32.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03839 seconds with 8 queries