VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Eu bất đồng quan điểm trong việc triển khai vaccine AstraZeneca (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1454509)

Romano 04-08-2021 03:49

Eu bất đồng quan điểm trong việc triển khai vaccine AstraZeneca
 
1 Attachment(s)
Các bộ trưởng y tế của EU không thống nhất được hướng dẫn chung về cách sử dụng vaccine AstraZeneca, sau khi cơ quan quản lư dược phẩm xác nhận tác dụng phụ của nó.

Các bộ trưởng tổ chức một cuộc họp trực tuyến bất thường ngày 7/4 ngay sau khi Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) ra tuyên bố rằng việc xuất hiện cục máu đông bất thường và tiểu cầu trong máu thấp là "tác dụng phụ rất hiếm gặp" của vaccine AstraZeneca, mặc dù cơ quan này nhấn mạnh lợi ích của vaccine vẫn vượt xa rủi ro.Trước cuộc họp, các bộ trưởng đă được Bồ Đào Nha, chủ tịch Hội đồng EU, thúc giục t́m kiếm lập trường chung về cách sử dụng vaccine, theo một bức thư Reuters thu được."Chúng tôi cho rằng thông báo từ EMA sẽ có tác động trực tiếp và tức th́ không chỉ đến kế hoạch tiêm chủng quốc gia của chúng ta mà c̣n đối với sự tin tưởng của người dân với vaccine Covid-19", Bồ Đào Nha cảnh báo trong thư gửi các bộ trưởng hôm 6/4.

Một quan chức EU cho biết họ sẽ tiếp tục thảo luận trong các cuộc họp sau. EU đang triển khai chiến dịch tiêm chủng chậm do các vấn đề về nguồn cung và những lo ngại về AstraZeneca, làm gia tăng sự do dự của công chúng về vaccine. "Tạo ra chiến lược chung cho EU là điều cần thiết để ngăn chặn lan truyền thông tin sai lệch", bức thư có đoạn viết.

Các nước EU đang khuyến nghị các giới hạn độ tuổi khác nhau với vaccine AstraZeneca, mặc dù EMA không khuyến nghị như vậy v́ chưa có đủ dữ liệu.

Đức chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 60 tuổi và các nhóm ưu tiên cao. Ủy ban vaccine của nước này khuyến nghị những người dưới 60 tuổi đă tiêm mũi AstraZeneca đầu tiên nên tiêm loại khác cho liều thứ hai. Italy và Tây Ban Nha khuyến cáo chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 60 tuổi. Pháp và Bỉ chỉ tiêm vaccine cho người từ 55 tuổi trở lên.EU health ministers disagree with general guidance on how to use the AstraZeneca vaccine, after the pharmaceutical regulator confirmed its side effects.

Ministers held an extraordinary online meeting on April 7 shortly after the European Pharmaceutical Agency (EMA) issued a statement that the occurrence of abnormal blood clots and low blood platelets was the "effect. AstraZeneca vaccine 's very rare supplement, although the agency stressed that the benefits of the vaccine still outweigh the risks. Prior to the meeting, ministers were urged by Portugal, president of the EU Council, to seek establishment of "We think the notification from the EMA will have a direct and immediate impact not only on our national vaccination plan, but on our national vaccination plan," according to a letter obtained by Reuters, according to a letter obtained by Reuters. People's confidence with Covid-19 vaccine ", Portugal warned in a letter to ministers on 6/4.

An EU official said they will continue to discuss in the following meetings. The EU is rolling out its slow vaccination campaign due to supply issues and AstraZeneca concerns, increasing public hesitation about the vaccine. "Creating a joint strategy for the EU is essential to prevent the spread of false information," the letter said.

The EU countries are recommending different age limits for the AstraZeneca vaccine, although the EMA is not recommending so because there are not enough data available.

Germany only uses the AstraZeneca vaccine for people over 60 years old and in high priority groups. The country's vaccine committee recommends that people under the age of 60 who get the first shot of AstraZeneca should get a different shot for the second dose. Italy and Spain recommend AstraZeneca vaccine only for people over 60 years old. France and Belgium only vaccinate people aged 55 and over.


All times are GMT. The time now is 06:57.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03813 seconds with 8 queries