VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Hành khách nhận lại hơn 1 tỷ đồng để quên trên máy bay (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1462262)

Romano 05-03-2021 23:56

Hành khách nhận lại hơn 1 tỷ đồng để quên trên máy bay
 
1 Attachment(s)
Tổ tiếp viên của hăng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đă phát hiện và kịp thời trả lại tài sản có giá trị cho hành khách bỏ quên trên chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng ngày 24.4.Ngày 24.4, tổ tiếp viên Vietnam Airlines trên chuyến bay VN7177, hành tŕnh Hà Nội - Đà Nẵng phát hiện 1 ví tiền do khách bỏ quên trên ghế 1A, bên trong có 45.000 USD và 50 triệu đồng, cùng thẻ ATM và giấy tờ quan trọng khác. Tổng tài sản giá trị hơn 1 tỉ đồng. Tổ tiếp viên đă nhanh chóng bàn giao tài sản cho bộ phận mặt đất của hăng để liên hệ khách trả lại.
Cùng ngày, vị khách bỏ quên ví đă nhận lại toàn bộ số tiền mặt, tư trang của ḿnh. Đồng thời khách cũng gửi thư cảm ơn tới Vietnam Airlines, tổ tiếp viên trên chuyến bay VN7177 ngày 24.4 và bộ phận phụ trách hành lư thất lạc tại sân bay Đà Nẵng.Theo Vietnam Airlines, trường hợp khách bỏ quên tài sản trên tàu bay và được nhân viên hăng hàng không trả lại diễn ra khá thường xuyên. Mỗi năm, tiếp viên, nhân viên mặt đất của Vietnam Airlines nhặt được và trả lại hàng chục ngh́n tài sản có giá trị bị bỏ quên trên máy bay cho hành khách.
Trên chuyến bay từ TP.HCM hạ cánh tại Vinh vào sáng 16.3 qua, hai tiếp viên của hăng cũng đă phát hiện một kiện hành lư xách tay bị để quên trên máy bay. Bên trong chiếc hộp có 315 triệu đồng tiền mặt (chia thành 17 cọc tiền) cùng một số trang sức (ṿng, kiềng vàng...). Số tài sản sau đó đă được bàn giao cho bộ phận tiếp nhận hành lư thất lạc tại sân bay Vinh để trao trả cho hành khách.
Để pḥng tránh các sự cố để quên tài sản trên máy bay, hành khách được khuyến khích tạo thói quen kiểm tra kỹ vị trí ghế ngồi, túi ghế phía trước và ngăn đựng hành lư trước khi rời khỏi máy bay. Trong trường hợp để quên tài sản, hành khách có thể đến quầy Thất lạc hành lư (Lost & Found) hoặc liên hệ đại diện hăng hàng không và bộ phận an ninh tại sân bay để được hỗ trợ.The flight crew of the national airline Vietnam Airlines discovered and promptly returned valuables to passengers on the flight from Hanoi to Da Nang on April 24. flight VN7177, Hanoi - Da Nang journey, discovered 1 wallet left by customers on seat 1A, inside there was 45,000 USD and 50 million VND, with ATM cards and other important papers. Total assets worth more than 1 billion. The flight attendant team quickly handed over the property to the airline's ground department to contact the return customer.
On the same day, the guest who forgot his wallet received all of his cash and belongings. At the same time, guests also send a letter of thanks to Vietnam Airlines, the flight crew on flight VN7177 on April 24 and the department in charge of lost luggage at Da Nang airport. and returned by airline staff quite often. Each year, Vietnam Airlines flight attendants and ground staff pick up and return tens of thousands of valuable assets left on the plane to passengers.
On a flight from Ho Chi Minh City in Vinh on the morning of March 16, two flight attendants also discovered a piece of hand luggage left on the plane. Inside the box, there are 315 million dong in cash (divided into 17 cash stakes) and some jewelry (rings, gold bracelets ...). The property was then handed over to the lost baggage reception department at Vinh airport for delivery to the passengers.
To prevent accidental loss of property on the aircraft, passengers are encouraged to make a habit of carefully checking the seat position, front seat pockets and luggage compartment before leaving the aircraft. In case of forgetting property, passengers can go to the Lost & Found counter or contact the airline representative and airport security for assistance.


All times are GMT. The time now is 07:27.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03565 seconds with 8 queries