VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Cô giáo xinh nhưng không thông minh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1462352)

troopy 05-04-2021 05:54

Cô giáo xinh nhưng không thông minh
 
1 Attachment(s)
Sau ngày đầu tiên đi học, Tồ hào hứng khoe với bố:

- Cô giáo con xinh lắm bố ạ!

Bố Tồ mỉm cười hỏi:

- Thế cô dạy con những ǵ nào?

Tồ bĩu môi đáp:

- Cô ấy có biết ǵ đâu mà dạy, suốt buổi chỉ luôn miệng hỏi ‘Ai nói cho cô biết nào?’.

- !?!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 02:11.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03369 seconds with 8 queries