VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1462355)

troopy 05-04-2021 06:00

KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI
 
1 Attachment(s)
Ch b Bill chạy vo tiệm tạp ha ở gc đường...

- Bc chủ đu rồi? Mau ln! Gấp lắm!

- ng chủ vội vng hỏi: C chuyện g thế?

- Bố chu cưa cnh cy, bị ci chạc mc vo thắt lưng đang treo lơ lửng trn cao...

- Ch! Vậy chu muốn tm ci thang hở?

- Khng ạ! Chu muốn mua cuộn phim, lắp vo my ảnh cho chu, mau ln!

- ???

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 03:03.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03135 seconds with 8 queries