VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Ngoại trưởng Blinken cáo buộc TQ ngày càng muốn đối địch với Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1462360)

Romano 05-04-2021 08:12

Ngoại trưởng Blinken cáo buộc TQ ngày càng muốn đối địch với Mỹ
 
1 Attachment(s)
Trong cuộc phỏng vấn trên CBS News ngày 2.5, Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng Trung Quốc là nước có năng lực quân sự, kinh tế và ngoại giao đủ để gây tổn hại hoặc thách thức trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc mà Mỹ bảo vệ.
Ông Blinken cho rằng trong những năm qua, Trung Quốc đă hành động ngày càng hung hăng với bên ngoài ở mức độ chưa từng thấy, với thái độ "ngày càng theo hướng đối địch". “Trung Quốc tin rằng họ có thể, nên và sẽ là nước thống trị trên thế giới”, ông Blinken nói.Nhà ngoại giao nhấn mạnh mục đích của Mỹ không phải là kiềm chế Trung Quốc mà là duy tŕ trật tự dựa trên quy tắc mà Trung Quốc đang thách thức.
Khi được hỏi liệu Mỹ có khả năng xung đột quân sự với Trung Quốc, Ngoại trưởng Blinken nói việc này đi ngược lại với lợi ích của hai nước.
Về cáo buộc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ trị giá hàng trăm tỉ USD của Mỹ, Ngoại trưởng Blinken nói rằng chính quyền thật sự lo ngại về vấn đề này.
Ông Blinken so sánh việc đánh cắp như hành động của người đang cố cạnh tranh không công bằng và theo cách đối đầu. Tuy vậy, Ngoại trưởng Blinken tuyên bố “Mỹ đă mạnh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều khi tập hợp các nước cùng chí hướng và cùng chịu thiệt hại chung” để nói với Bắc Kinh rằng hành động đó không thể tồn tại.In an interview on CBS News on February 2, Foreign Minister Antony Blinken said that China is a country with enough military, economic and diplomatic capabilities to harm or challenge the rules-based international order that the United States protect.
Mr. Blinken said that over the years, China has acted more and more aggressively from the outside at an unprecedented level, with a "increasingly hostile direction". "China believes it can, should, and will be the dominant country in the world," Blinken said. The diplomat emphasized that America's aim is not to contain China but to maintain order based on rules. that China is challenging.
When asked if the United States is likely to have a military conflict with China, Secretary of State Blinken said it was against the interests of the two countries.
Regarding the accusation of China of stealing hundreds of billions of US dollars in trade secrets and intellectual property, Secretary of State Blinken said that the government is really concerned about this issue.
Mr. Blinken compares stealing to the act of someone trying to compete unfairly and in a confrontational manner. However, Secretary of State Blinken stated that "the United States has become much stronger and more efficient by bringing together like-minded countries and sharing common losses" to tell Beijing that such action cannot exist.


All times are GMT. The time now is 20:39.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03569 seconds with 8 queries