VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Biến thể Covid-19 ở Ấn Độ đă xuất hiện ở Vĩnh Phúc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1462362)

Romano 05-04-2021 08:13

Biến thể Covid-19 ở Ấn Độ đă xuất hiện ở Vĩnh Phúc
 
1 Attachment(s)
Đầu giờ chiều 4/5, Bộ Y tế cho biết, trước t́nh h́nh dịch Covid-19 ở các nước xung quanh Việt Nam đang diễn biến phức tạp, gần đây tại một số địa phương đă xuất hiện các chùm ca bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đă chỉ đạo các viện đầu ngành tiến hành giải tŕnh tự gene của những người mới mắc Covid-19 để đánh giá nguy cơ, có các biện pháp ngăn ngừa và pḥng chống dịch phù hợp.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đă tiến hành lấy mẫu ở những bệnh nhân mắc Covid-19 tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Hà Tĩnh để làm xét nghiệm giải tŕnh tự gene, giúp xác định nguồn gốc.

Kết quả như sau:

Tại Vĩnh Phúc lấy 3 mẫu của 3 bệnh nhân mắc Covid-19 là những nhân viên quán Bar Sunny, cho kết quả thuộc chủng B.1.617.2, là biến thể của Ấn Độ.

Tại Hà Nam lấy 6 mẫu, Hưng Yên lấy 2 mẫu, Hà Tĩnh lấy 2 mẫu (2 bệnh nhân mắc Covid-19 từ Lào sang Việt Nam qua đường bộ) đều cho kết quả thuộc chủng B.1.1.7, là biến thể của AnhTính từ 29/4 đến 13h ngày 4/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 36 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, ổ dịch tại Hà Nam bắt nguồn từ nam thanh niên đi từ Nhật Bản về, sau thời gian cách ly tập trung tại Đà Nẵng trở về, sau đó, có đi lại ở nhiều nơi, tổ chức liên hoan…

Từ ổ dịch ở Hà Nam đă khiến lây lan dịch sang Hưng Yên (2 ca), Hà Nội (3 ca), TP Hồ Chí Minh (1 ca)… Riêng tại Hà Nam đă ghi nhận 14 trường hợp mắc Covid-19.

Ổ dịch Vĩnh Phúc bắt nguồn từ nhóm chuyên gia Trung Quốc từng cách ly tập trung tại khách sạn ở Yên Bái, sau đó di chuyển đến nhiều nơi ở Vĩnh Phúc như quán bar Sunny (TP Phúc Yên), trung tâm chăm sóc sức khỏe, nhà hàng.

Đến nay, tại Vĩnh Phúc, ghi nhận 14 ca nhiễm Covid-19, trong đó, đều liên quan đến quán bar Sunny.At the beginning of the afternoon of May 4, the Ministry of Health said that, before the Covid-19 epidemic in countries around Vietnam was developing complicatedly, recently in some localities, there appeared to be clusters of cases, the Minister The Ministry of Health Nguyen Thanh Long has instructed leading institutes to sequence the genes of Covid-19 newcomers to assess the risks, and to take appropriate measures to prevent and prevent epidemics.

The National Institute of Hygiene and Epidemiology has taken samples of Covid-19 patients in Vinh Phuc, Ha Nam, Hung Yen, Ha Tinh to do genetic sequencing tests, helping to identify the origin.

The following results:

In Vinh Phuc, 3 samples of 3 patients with Covid-19 were taken from Sunny Bar staff, and the result was strain B.1.617.2, which was an Indian variant.

In Ha Nam took 6 samples, Hung Yen took 2 samples, Ha Tinh took 2 samples (2 patients with Covid-19 from Laos to Vietnam via land) all gave the result of strain B.1.1.7, which is a variant. From April 29 to 5:00 on May 4, Vietnam recorded a total of 36 cases of Covid-19 in the community. In particular, the outbreak in Ha Nam originated from young men returning from Japan, after a period of isolation gathered in Da Nang, then, having traveled in many places, organizing festivals ...

From the outbreak in Ha Nam, the epidemic spread to Hung Yen (2 cases), Hanoi (3 cases), Ho Chi Minh City (1 case) ... In Ha Nam alone, 14 cases of Covid-19 have been reported.

The outbreak of Vinh Phuc originated from a group of Chinese experts who gathered at a hotel in Yen Bai, then moved to many places in Vinh Phuc such as Sunny bar (Phuc Yen city), health care center. , restaurant.

So far, in Vinh Phuc, 14 cases of Covid-19 have been reported, of which, all of which are related to the Sunny bar.


All times are GMT. The time now is 03:31.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03713 seconds with 8 queries