VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Ohio Rời Bỏ Cộng Ha V By Giờ Đảng Ny Cứ Mi Ủng Hộ Donald Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1490046)

cha12 ba 07-22-2021 00:01

Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Ohio Rời Bỏ Cộng Ha V By Giờ Đảng Ny Cứ Mi Ủng Hộ Donald Trump
 
1 Attachment(s)
07/21/21

Cliff Rosenberger, Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Ohio, ni hm Thứ Hai rằng ng đang rời bỏ Đảng Cộng Ha v by giờ đảng cứ ủng hộ Donald Trump, theo bo Cleveland.com cho biết.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1626912051

Rosenberger ni rằng ng l người bảo thủ, v sẽ vẫn lun lun l bo thủ, nhưng khng chịu nổi chuyện Cộng Ha ủng hộ cho Trump.
.
Rosenberger ni rằng by giờ ng tự xem l người độc lập, v lẽ ra đ bầu phiếu cho người Cộng Ha tranh với Trump, nhưng v khng ai hết, nn đ bầu phiếu cho Biden. Rosenberger đ từ chức năm 2018 trong khi FBI điều tra về cc chuyến đi v cuộc tiu xi của ng, nhưng khng đưa tới lệnh truy tố no.

Bo Cleveland.com m tả Rosenberger l một trong những người Cộng Ha quyền lực nhất tại Ohio khi đương chức.

Việt Bo

LangTu742010 07-22-2021 03:45

Cha nụi ny đ "sng mắt sng lng" rồi

:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-applause-s:animated-applause-s


All times are GMT. The time now is 01:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02933 seconds with 8 queries