VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   Đài Fox News: Nói Không Cần Chích Ngừa, Nhưng Bí Mật Gởi Thư Đ̣i Nhân Viên Xác Nhận Về Chích Ngừa (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1490050)

cha12 ba 07-22-2021 00:09

Đài Fox News: Nói Không Cần Chích Ngừa, Nhưng Bí Mật Gởi Thư Đ̣i Nhân Viên Xác Nhận Về Chích Ngừa
 
3 Attachment(s)
07/21/21


Rolling Stone
By Peter Wade
Fox Rails Against Vaccine Passports, Uses Vaccine Passports
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1626912327

Tucker Carlson and other Fox hosts have railed, on-air, against the idea of so-called “vaccine passports” but never told their audience that Fox uses one of its own

Nói một đằng, làm một nẻo. Đó là Fox News.

Đài này trong các bản tin hàng ngày đưa ra những nghi ngờ về thuốc chủng ngừa COVID-19.

Tuy nhiên, lặng lẽ, Đài Fox News từ tháng trước đă lập ra chương tŕnh "thông hành chích ngừa" (vaccine passport program) để bảo vệ nhân viên trong đài.
.
Các email nội bộ gửi từ pḥng nhân dụng của Fox Corporation từ tháng 6/2021 đă thông báo nhân viên rằng nhân viên có chương tŕnh tự xác nhận t́nh trạng chích ngừa gọi tên là "FOX Clear Pass" (Thông Hành Chích Ngừa Tại Fox).

Những nhân viên nào cung cấp thông tin cho chương tŕnh này sẽ không phải hoàn tất thủ tục kiểm soát y tế hàng ngày.

VB

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1626912327

FOX News ra rả mỗi ngày những màn b́nh luận chống thuốc ngừa Covid-19.

Giới thạo tin đă cho biết từ gần 2 tuần qua rằng tất cả những cái loa của đài, thực chất đều đă âm thầm đi chích đủ cả 2 liều từ lâu.

Cũng giống y như thằng ông đóng thuế bảy-trăm-rưỡi của họ. Miệng luôn nói rằng Covid-19 không có thật và thuốc ngừa là một âm mưu ...

Hôm nay, ḷi ra một lá thư của FOX gửi cho nhân viên của ḿnh. Lá thư này được xem như là một thứ "thông hành chủng ngừa Covid-19" dành cho nhân viên của đài.

Dao Huyen

Tranh châm biếm trên báo Rolling Stone
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1626912478

Links:
https://www.rollingstone.com/politic...-pass-1199204/

Be_True 07-22-2021 01:22

Xúi người xem Fox new không ủng hộ chích ngừa để làm nội dung chương tŕnh c̣n người trong đài th́ cần chích để đảm bảo có sức khỏe làm chương tŕnh. Đây là cách làm có lợi ích cho Foxnew chứ đâu có quan trọng chuyện sống chết của người dân.

LangTu742010 07-22-2021 03:41

Đừng nghe những ǵ F... nói mà hăy nh́n kỹ những ǵ F... làm

"Đừng nghe những ǵ cộng sản nói, hăy nh́n kỹ những ǵ cộng sản làm" - Câu nói đă trở thành chân lư : Lời của Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu


All times are GMT. The time now is 12:32.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03854 seconds with 8 queries