VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Auto News |Tin T (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=157)
-   -   Hai t đm nhau bẹp rm khi cng li ra đường (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1490067)

troopy 07-22-2021 01:00

Hai t đm nhau bẹp rm khi cng li ra đường
 
1 Attachment(s)
Vụ việc xảy ra ở Sao Paolo, Brazil, trong khi pha bn ny, chiếc Chevrolet li ra đường, pha đối diện, xe Honda cũng ra khỏi nh.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1626915638

Cng pha với camera gim st, chiếc Chevrolet Onix mu trắng li ra khỏi một trung tm sửa chữa t. Bn kia đường, chiếc Honda Civic mu bạc cũng li ra khỏi nh. Cả hai đều chờ trn h tới khi vắng xe qua lại mới li hẳn ra đường.

Cả hai đều li cng lc v rất nhịp nhng, nhưng cả hai ti xế dường như đều khng quan st pha sau khi hai t hc đui nhau ngay giữa đường. Va chạm ở tốc độ thấp nhưng đủ mạnh để khiến phần đui của chiếc Civic dập mp, thậm ch c thể đn pha đ vỡ. Khng nhn thấy đui xe Onix.

Ngay sau đ, xe Onix trở lại vị tr ban đầu trong khi chiếc Civic vẫn đứng giữa đường.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 02:14.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02652 seconds with 8 queries