VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Kevin McCarthy hôm thứ Tư đă rút tất cả năm thành viên Đảng Cộng ḥa của ḿnh khỏi ủy ban đảng phái (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1490101)

kentto 07-22-2021 02:42

Kevin McCarthy hôm thứ Tư đă rút tất cả năm thành viên Đảng Cộng ḥa của ḿnh khỏi ủy ban đảng phái
 
1 Attachment(s)
Kevin McCarthy hôm thứ Tư đă rút tất cả năm thành viên Đảng Cộng ḥa của ḿnh khỏi ủy ban đảng phái của Pelosi ngày 6 tháng 1.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Tư đă từ chối hai trong số các lựa chọn của đảng Cộng ḥa McCarthy cho ủy ban ngày 6 tháng 1 của đảng phái cao của cô ấy.

Các đại biểu Jim Jordan (OH) và Jim Banks (IN), cả hai đồng minh mạnh mẽ của Trump.

“Đối với tính toàn vẹn của cuộc điều tra, với sự kiên định về sự thật và lo ngại về các tuyên bố và hành động của các Thành viên này, tôi phải từ chối các đề xuất của Đại diện Ngân hàng và Jordan cho Ủy ban Lựa chọn,” Pelosi nói. "Bản chất chưa từng có của ngày 6 tháng 1 đ̣i hỏi quyết định chưa từng có này."
Đầu tuần này, Lănh đạo Nhà GOP Kevin McCarthy đă phát hành các bức ảnh của ḿnh cho ủy ban tuyển chọn giả tạo của Pelosi vào ngày 6 tháng 1:
Năm bao gồm:

Jim Banks (thành viên xếp hạng)
Jim Jordan
Rodney Davis
Kelly Armstrong
Troy Nehls
McCarthy đáp lại bằng cách kéo tất cả năm thành viên Đảng Cộng ḥa và nói rằng Pelosi đang lạm dụng quyền lực của ḿnh.

“Diễn giả Nancy Pelosi đă thực hiện bước chưa từng có khi từ chối lựa chọn của đảng thiểu số cho Ủy ban Tuyển chọn vào ngày 6 tháng 1. Điều này thể hiện sự lạm dụng quyền lực nghiêm trọng và sẽ gây thiệt hại không thể sửa chữa được cho thể chế này. Việc phủ nhận tiếng nói của các thành viên đă từng phục vụ trong quân đội và thực thi pháp luật, cũng như lănh đạo của các ủy ban thường trực, khiến không thể phủ nhận rằng hội đồng này đă mất hết tính hợp pháp và uy tín, đồng thời cho thấy Người phát ngôn quan tâm đến việc chơi chính trị hơn là t́m kiếm sự thật. , ”McCarthy nói trong một tuyên bố .

McCarthy nói thêm: “Trừ khi Diễn giả Pelosi đảo ngược lộ tŕnh và chọn tất cả năm ứng cử viên của Đảng Cộng ḥa, các Đảng viên Cộng ḥa sẽ không tham gia vào quy tŕnh giả mạo của họ và thay vào đó sẽ theo đuổi cuộc điều tra của riêng chúng tôi về sự thật”.


All times are GMT. The time now is 11:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03284 seconds with 8 queries