VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Mobile News|Tin Di Động (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=177)
-   -   Cách thay đổi mặt đồng hồ trên Samsung Galaxy Watch (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1490134)

nguoiduatinabc 07-22-2021 03:33

Cách thay đổi mặt đồng hồ trên Samsung Galaxy Watch
 
1 Attachment(s)
Một trong những lợi thế đáng nói nhất của đồng hồ thông minh so với đồng hồ đeo tay truyền thống nằm ở khả năng thay đổi mặt dial linh hoạt. Một chiếc smartwatch, có thể tùy ư chọn lựa, thay đổi giữa nhiều kiểu mặt đồng hồ khác nhau theo ư thích. Giúp mang đến trải nghiệm luôn mới mẻ.

Bài viết dưới đây, giúp thay đổi mặt đồng hồ trên Samsung Galaxy Watch

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1626924773

Thay đổi mặt đồng hồ Galaxy Watch

Khi bạn nghĩ đến việc tùy chỉnh giao diện chiếc Galaxy Watch để t́m kiếm điều ǵ đó mới mẻ hơn, cách đơn giản nhất là thay đổi mặt đồng hồ. Đầu tiên, đánh thức đồng hồ để bật màn h́nh. Đảm bảo rằng bạn đang nh́n vào mặt đồng hồ.

Tiếp theo, chạm và giữ ngón tay của bạn trên mặt đồng hồ cho đến khi giao diện hơi thu nhỏ lại.

Bây giờ bạn đang ở trên màn h́nh chọn mặt đồng hồ. Có thể cuộn sang phải để xem thêm các mặt đồng hồ khác cho sẵn. Khi đă chọn được mẫu mặt ưng ư, bạn chỉ cần nhấn một lần trên màn h́nh để chọn nó.

Một số mặt đồng hồ sẽ đi kèm với nút “Customize” (Tùy chỉnh). Điều này có nghĩa là bạn có thể điều chỉnh sâu hơn một số yếu tố của mặt đồng hồ. Các mẫu mặt đồng hồ cho chính Samsung thiết kế thường hỗ trợ tính năng này.

Sau khi thực hiện xong các tùy chỉnh, nhấn vào “OK” để áp dụng mọi thay đổi.


All times are GMT. The time now is 11:30.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04075 seconds with 8 queries