VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Ngoại t́nh để giảm cân (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1490168)

troopy 07-22-2021 04:36

Ngoại t́nh để giảm cân
 
1 Attachment(s)
Một phụ nữ người Anh bị chồng phát hiện ra việc cô ngoại t́nh.

Cô đau khổ ghê lắm, đến độ sụt đi tới 3 kư.

Người ta khuyên cô nếu không c̣n t́nh cảm th́ nên ly hôn, cô này đáp:

- Không được! Tôi c̣n phải gầy bớt đi 4 kư nữa th́ mới coi được.

- !?!

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 11:22.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03415 seconds with 8 queries