VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Ai ngờ sướng thế (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1490170)

troopy 07-22-2021 04:38

Ai ngờ sướng thế
 
1 Attachment(s)
Cô gái sắp về nhà chồng sụt sịt khóc, hỏi chị dâu:

- Ai bày ra cái tṛ con gái phải lấy chồng thế này?

- Chu Công.

Thế là cô ả cứ nhè Chu Công mà than trách.

Sáng hôm sau, về lại nhà, cô nường bẽn lẽn hỏi chị dâu:

- Nhà Chu Công ở đâu?

- Em t́m ông ta làm ǵ?

- Biếu ông ấy một hũ rượu ngon.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 13:17.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03036 seconds with 8 queries