VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Bàn tay của Biden (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1511406)

CaoLanh 09-13-2021 21:39

Bàn tay của Biden
 
1 Attachment(s)
.
Bàn tay của BidenSep. 13, 2021


Biden tại thành phố Shanksville, Pennsylvania, ngày 11 tháng Chín năm 2021.Hăy nh́n bàn tay phải của Biden (bên trong ṿng tṛn đỏ)


https://i.ibb.co/qnKX25N/Screenshot-...-AM-Copy-4.jpg


Nếu TT Trump chụp h́nh như thế, truyền thông thổ tả sẽ phản ứng ra sao?

Đần đến mức chụp h́nh chung với fan TT Trump. Mê lon non.


https://i.ibb.co/GWbX12T/Screenshot-...7-16-23-AM.jpg


Cao Lănh

Link:https://beckernews.com/biden-gets-tr...utm_medium=PTN

Link:https://patriots.win/p/12kFwcWpZJ/ha...fter-being-/c/

-----------------------------------------------------------------------------

Look at this hand. He literally can't help himself.
permalink save report block reply

2024isNOW 82 points 2 hours ago +82 / -0

Didn’t notice it until you pointed it out. Wtf with this guy Biden. Unbelievable
permalink parent save report block reply

GEOTUSMAGA 41 points 2 hours ago +41 / -0

Believable.
permalink parent save report block reply

Winning_Bigly 27 points 2 hours ago +27 / -0

I assumed it to be true before looking.
permalink parent save report block reply

Les_Deplorables 20 points 2 hours ago +20 / -0

Wow. Didn't notice till you pointed out.
permalink parent save report block reply

trump20202024 9 points 1 hour ago +9 / -0

knew it before anyone noticed
permalink parent save report block reply

TrumpsWall 7 points 58 minutes ago +7 / -0

Knew it before the picture was taken, based on a hypothetical scenario
permalink parent save report block reply

NavyGuy 3 points 37 minutes ago +3 / -0

Biden + kids = groping and sniffing

Every fucking time.
permalink parent save report block reply

0v3rKill 2 points 24 minutes ago +2 / -0

What is it with this motherfucker? He always has to be sniffing or feeling people up, WTF


Link:https://patriots.win/p/12kFwcWpZJ/ha...fter-being-/c/

.

anhhaila 09-13-2021 22:03

Bàn tay năm ngón với một ngón hư làm nên danh" DZUA CHẾ ".

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

CaoLanh 09-13-2021 23:31

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4308518)
Bàn tay năm ngón với một ngón hư làm nên danh" DZUA CHẾ ".

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


:hafppy::hafppy::hafppy:

phokhuya 09-13-2021 23:42

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4308518)
Bàn tay năm ngón với một ngón hư làm nên danh" DZUA CHẾ ".

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Nh́n thằng khốn nạn này th́ lại nghĩ về thằng Hồ chó của đảng CSVN. Các bác có thấy ǵ khác biệt không? Đều là khốn nạn như nhau.
Nếu bé gái này mà con của một trong những tên da vàng mũi tẹt bưng bô Bảy Đần, có lẽ họ sẽ đi khoe khắp nơi.
"Con gái tôi đă được Chủ Tịt kính yêu "Sờ" qua rồi.
:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

anhhaila 09-14-2021 00:07

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 4308610)
Nh́n thằng khốn nạn này th́ lại nghĩ về thằng Hồ chó của đảng CSVN. Các bác có thấy ǵ khác biệt không? Đều là khốn nạn như nhau.
Nếu bé gái này mà con của một trong những tên da vàng mũi tẹt bưng bô Bảy Đần, có lẽ họ sẽ đi khoe khắp nơi.
"Con gái tôi đă được Chủ Tịt kính yêu "Sờ" qua rồi.
:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

https://media.patriots.win/post/F7CeC07o.png

Đám lừa theo bảo vệ cảnh báo :
-Thưa ngài TT đừng chụp h́nh với tụi nhỏ , tụi nó toàn phản động theo Trump hết đấy.
Ngài TT bảo :
- Có ǵ đâu , tôi yêu các cháu thiếu niên nhi đồng mà , chúng ta theo Chủ Nghĩa CS th́ c̣n phân biệt ǵ nữa.
Một con lừa thắc mắc :
-Thưa ngài em không hiểu mà Chủ Nghĩa CS là ǵ?
Ngài TT cười khảy rất đểu :
-Th́ Chủ Nghĩa thấy gái là Cứ Sờ.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

phokhuya 09-14-2021 00:21

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4308625)
https://media.patriots.win/post/F7CeC07o.png

Đám lừa theo bảo vệ cảnh báo :
-Thưa ngài TT đừng chụp h́nh với tụi nhỏ , tụi nó toàn phản động theo Trump hết đấy.
Ngài TT bảo :
- Có ǵ đâu , tôi yêu các cháu thiếu niên nhi đồng mà , chúng ta theo Chủ Nghĩa CS th́ c̣n phân biệt ǵ nữa.
Một con lừa thắc mắc :
-Thưa ngài em không hiểu mà Chủ Nghĩa CS là ǵ?
Ngài TT cười khảy rất đểu :
-Th́ Chủ Nghĩa thấy gái là Cứ Sờ.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Smart girl!
https://i.ibb.co/2cCHbKp/OH-no.gif
:animated-laughing-i:animated-laughing-i

hoanglan22 09-14-2021 01:40

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4308625)
https://media.patriots.win/post/F7CeC07o.png

Đám lừa theo bảo vệ cảnh báo :
-Thưa ngài TT đừng chụp h́nh với tụi nhỏ , tụi nó toàn phản động theo Trump hết đấy.
Ngài TT bảo :
- Có ǵ đâu , tôi yêu các cháu thiếu niên nhi đồng mà , chúng ta theo Chủ Nghĩa CS th́ c̣n phân biệt ǵ nữa.
Một con lừa thắc mắc :
-Thưa ngài em không hiểu mà Chủ Nghĩa CS là ǵ?
Ngài TT cười khảy rất đểu :
-Th́ Chủ Nghĩa thấy gái là Cứ Sờ.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Sờ trúng chỗ DÂM CHỦ các cháu mới có tiền thưởng:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

anhhaila 09-14-2021 02:01

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 4308675)
Sờ trúng chỗ DÂM CHỦ các cháu mới có tiền thưởng:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Bảy Đần giống bác hù thích sinh hoạt với các cháu nhi đồng.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

luyenchuong3000 09-14-2021 02:07

https://external.ftpa1-2.fna.fbcdn.n...Hf-6ttKM_NodEg

hoanglan22 09-14-2021 03:36

Cuối tháng mười có lễ lớn chú 7 có dịp đeo mặt nạ sờ mó trẻ em xin kẹo:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

vinhduong68 09-14-2021 04:45

Th́ bọn thổ tả sẽ la hét giống như bố mẹ bọn chúng mới chết vậy

dnguyen1 09-14-2021 13:07

Già gian, dâm, dê đạo lộ
:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

van69 09-14-2021 14:55

:animated-laughing-i

CaoLanh 09-14-2021 15:50

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 4308808)
Cuối tháng mười có lễ lớn chú 7 có dịp đeo mặt nạ sờ mó trẻ em xin kẹo:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


:animated-laughing-i:animated-laughing-i

CaoLanh 09-14-2021 16:55

Quote:

Originally Posted by hoanglan22 (Post 4308808)
Cuối tháng mười có lễ lớn chú 7 có dịp đeo mặt nạ sờ mó trẻ em xin kẹo:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


Cha nào, con nấy.

phokhuya 09-15-2021 00:14

Quote:

Originally Posted by CaoLanh (Post 4309271)
Cha nào, con nấy.

Thằng con đỡ hơn chút, nó kéo vô pḥng. C̣n thằng cha th́ chơi đạo lộ. :animated-laughing-i:animated-laughing-i

CaoLanh 09-15-2021 03:00

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 4309462)
Thằng con đỡ hơn chút, nó kéo vô pḥng. C̣n thằng cha th́ chơi đạo lộ. :animated-laughing-i:animated-laughing-i

:hafppy::hafppy::hafppy:

dnguyen1 09-15-2021 09:02

một khi thổ tả bị bắt quả tang già dzê dzơ bẩn th́ chúng môi mép như... đít gà! là Photoshop... lmfao!
:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 00:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04740 seconds with 8 queries