VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Computer News|Tin Vi Tính (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=180)
-   -   Facebook cung cấp số liệu sai cho các nhà nghiên cứu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1512028)

Romano 09-15-2021 02:22

Facebook cung cấp số liệu sai cho các nhà nghiên cứu
 
1 Attachment(s)
Dù Facebook đă xin lỗi, một số chuyên gia nghi ngờ sai lầm đó nhằm cố ư phá hoại kết quả nghiên cứu hay thực sự là do sơ suất.Theo NYT, Facebook đă gửi lời xin lỗi tới các nhà nghiên cứu v́ cung cấp dữ liệu sai, thiếu hoàn chỉnh cho họ để phục vụ quá tŕnh khảo sát người dùng tương tác ra sao với bài đăng, đường dẫn trên nền tảng này. Những dữ liệu được cấp chỉ gồm thông tin cho khoảng một nửa số người dùng tại Mỹ, không phải toàn bộ.
Thành viên nhóm Nghiên cứu mở và minh bạch của Facebook đă gọi điện tới đội ngũ nghiên cứu để gửi lời xin lỗi. Một số chuyên gia tỏ ư nghi ngờ liệu đây là hành động cố t́nh phá hoại nghiên cứu hay thực sự là lỗi do sơ suất. Đại diện mạng xă hội lớn nhất thế giới cho biết lỗi phát sinh từ sự cố kỹ thuật và công ty đă “chủ động thông báo tới các đối tác bị ảnh hưởng, đang làm việc nhanh chóng để giải quyết vấn đề”.

Sự cố được một chuyên gia tại Đại học Urbino (Ư) phát hiện. Người này đă so sánh dữ liệu được cấp với các báo cáo do chính Facebook công bố chính thức hồi tháng 8 qua. Hai dữ liệu này không trùng khớp với nhau. Báo cáo dùng để đối chiếu được đăng công khai từ tháng 8 với tiêu chí “minh bạch”, đề cập tới nội dung được xem nhiều nhất trên News Feed công khai của Facebook trong quư 2 (tháng 4 tới tháng 6). Tuy nhiên, trang NYT phát hiện Facebook đă bỏ qua báo cáo về hoạt động quư đầu tiên, quăng thời gian các dữ liệu của công ty ít “đẹp” hơn.
Cũng trong tháng 8 vừa rồi, Facebook cấm một loạt nhà nghiên cứu thuộc Đại học New York (Mỹ) khỏi nền tảng của ḿnh sau khi nhóm phát hiện Facebook không tiết lộ danh tính người trả tiền cho các quảng cáo liên quan đến chính trị trên mạng xă hội này.


All times are GMT. The time now is 23:54.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03247 seconds with 8 queries